Temagruppe sped- og småbarn

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Psykisk helse og barnevern

Temagruppe sped- og småbarn

Temagruppe sped- og småbarn

 

Overrasket barn på hvit bakgrunn, foto

Sped- og småbarns utvikling og psykiske helse er et mangeårig satsningsområde ved RKBU Midt-Norge. Vi har derfor en egen temagruppe for dette fagfeltet.

Gruppen er tverrfaglig sammensatt av forskere, universitetslektorer, førsteamanuensiser og professorer som er engasjert i ulike forsknings- og tjenestestøtteprosjekt, undervisning og formidling til fagpersoner som jobber med gravide og sped- og småbarnsfamilier.

Ansatte i temagruppe sped og små finner du nederst på siden.

Visjon

Vår visjon og målsetting er forankret i nasjonal strategi for RBUP/RKBUs satsning på sped- og småbarnsfeltet 2019-2022. Du kan lese strategien her (pdf).

Vår visjon er å bidra til en best mulig start i livet til alle barn og deres foreldre. Vi vil arbeide målrettet med kunnskapsutvikling og kompetansespredning for å fremme en positiv utvikling hos alle sped- og småbarn og en trygg og sensitiv foreldre-barn-relasjon, samt å forebygge og behandle utviklingsvansker og -forstyrrelser og relasjonsproblemer.

Blivende foreldre og familier skal oppleve trygghet og støtte fra kompetente ansatte i tjenestene. De skal få rask, tilpasset og kunnskapsbasert hjelp når de trenger det fra svangerskapet og frem til skolestart i et kultursensitivt system mest mulig preget av sømløse tjenester.

Utdanning

Temagruppe sped- og småbarn har ansvar for eller bidrar i undervisning på to emner ved NTNU:

Begge emner inngår i master/videreutdanning i psykisk helse/studieretning barn og unges psykiske helse, samt undervisning i barne- og ungdomspsykiatri på medisinstudiet ved NTNU.

Vi tilbyr kurs i kartleggingsverktøy og metoder, disse annonseres på RKBU Midt-Norges oversikt over kurs og aktiviteter.

Vi arrangerer en årlig sped- og småbarn-konferanse, Nå de små. Temagruppen for sped- og småbarn har ansvar for dag 3 i opplæringsprogrammet Tidlig Inn, som er et 6-dagers kurstilbud til kommunale tjenester om opplæring i kartleggingsverktøy og metoder for samtale med gravide og småbarnsforeldre om rus, psykisk helse og vold.

Aktuelle prosjekt

Temagruppen for sped- og småbarn er aktivt med på flere forsknings- og tjenestestøtteprosjekter ved RKBU:

Flere medlemmer i temagruppen sped- og småbarn er stipendiater knyttet til ph.d. prosjekt.

Databaser, tidsskrift og ressurser:

Rapporter:

Se også nettsidene til RKBU Nord, RKBU Vest og RBUP Øst og sør for deres tilbud og aktivitet på sped- og småbarnsfeltet.


Temagruppemedlemmer (overskrift over ansattliste)

Temagruppemedlemmer: