Forskning og fagutvikling

Forskning og fagutvikling

– Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

 


Her finner du en oversikt over relevante publikasjoner, rapporter fra forsknings- og utviklingsprosjekt og utlysninger til midler om fagutvikling og kompetanseheving. 

Tildeling av prosjektmidler fra RFM 2020

Tildeling av prosjektmidler fra RFM 2020

All støtte til kompetanseheving og konferansedeltagelse er gitt under forutsetning av deling og spredning av kompetansen. Prosjektrapporter vil legges ut på RFM sine nettsider, og delt gjennom innlegg på regionale samlinger.

Det kom i år få søknader om prosjektmidler. Totalt kom det 6 søknader, og av disse ble 5 innvilget helt eller delvis. Disse fikk bevilget midler:

  • NP-teamet for barn Møre og Romsdal har fått støtte til interne fagdager og til fagdager om nevroutviklingsforstyrrelser og ungdom i samarbeid med ungdomsrådet
  • NP-team voksne på Sunnmøre har fått støtte til kompetanseheving i teamet
  • NP-team voksne Nordmøre og Romsdal har fått støtte til deltagelse på PSY-AS samlinger
  • Trondsletten Habiliteringssenter har fått støtte til deltagelse på konferanse ABA med fokus på foreldreveiledning
  • Habiliteringstjenestene i Møre og Romsdal har fått støtte til felles fagdager

Alle søknadene ble behandlet i en komite bestående av:

  • Eva Løkvik, leder HABU Nordmøre og Romsdal og leder i referansegruppa RFM
  • Jostein Dahlen, brukerrepresentant
  • Rannei Sæther, førsteamanuensis RKBU
  • Hege Ramsøy-Halle, fagkoordinator RFM

Flere enheter hadde søkt om midler til deltagelse på konferanser, blant annet Tønsbergkonferansen om autisme (juni 2020). Denne konferansen ble avlyst etter søknadsfristen var gått ut. Med tanke på koronasituasjonen er det også usikkert om andre tiltak det er søkt støtte til kan gjennomføres etter planen. Dette tar vi høyde for, slik at de som har fått midler kan kontakte RFM og informere om endringer.

Publikasjoner - RFM

Vitenskapelige/faglige tekster

 

Snarveier

Snarveier

Rapporter fra fagutviklingsprosjekt 2019

Rapporter fra fagutviklingsprosjekt 2019

Under ser du prosjektrapporter fra alle prosjekt som har fått midler fra RFM i 2019. Vi publiserer disse rapportene for å vise fram mangfoldet og bredden i fagutviklingen i regionen, og gi inspirasjon til alle som går og lurer på et fagutviklingsprosjekt. 


Filmer om ADHD

Fire filmer om ADHD

Bilde av filmrull

 

The Human Aspect er et erfaringsbibliotek på nett. Her ligger det mange gode filmer, vi har plukket ut fire om ADHD. Følg denne lenken og se filmene. 


Undervisningsfilmer om Asperger og rus

Undervisningsfilmer: Asperger og rus


Filmserien er laget av Nasjonal kompetansetjeneste TSB, Seksjon ruspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus og NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier i samarbeid med Sykehuspartner. 

Filmene er basert på forsknings- og utviklingsprosjektet «Prosjekt Asperger og rus». Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom forskere, behandlere og brukere på rus- og autismefeltet ved Oslo universitetssykehus. Filmserien følger opp en håndbok laget av de samme aktørene.

Alle filmene finner du her. 

Podcast om ADHD

Podcast om ADHD 

Foto av Scrabblebrett - bokstavene ADHD

Fem prosent av barn og unge har ADHD. Er det for mange, og hvorfor er diagnosen mer aktuell nå enn tidligere?  I denne episoden av Diagnose (en podcast fra St. Olavs hospital) snakker Marte om hvordan det er å leve med ADHD. Anne Lise Juul Haugan, stipendiat i nevropsykologi ved RKBU Midt-Norge, forklarer og forteller om utredning og behandling. Lytt til episoden her.