Prediktorer for tjenestebruk for psykiske vansker hos små barn, en prospektiv, multiinformant populasjons studie

Prediktorer for tjenestebruk for psykiske vansker hos små barn

- en prospektiv, multiinformant populasjons studie

I denne studien vil vi først se på prevalens av tjenestebruk hos barn med psykiske helseproblemer med henblikk på hva slags hjelp de har fått. Dernest vil vi se på om behovene for hjelp hos de barna som trenger det blir imøtekommet, og hvilke hjelpetrengende barn er det som ikke får hjelp? Denne undersøkelsen vil benytte longitudinelle data fra Tidlig Trygg i Trondheim studien. Prosjektet vil vare fra 2012 til 2015.

Prosjektleder
Turid Suzanne Berg-Nielsen

Samarbeidspartnere
Lars Wichstrøm, Psykologisk Institutt, NTNU
Leif Andre Sourander, Turky Universitet, Finland

Finansiering
Kontaktutvalget

person-portlet

Turid Suzanne Berg-Nielsen
Professor II
turid.suzanne.berg-nielsen@ntnu.no
73551528