RKBU Midt-Norge

Ph.d.-prosjekter

 

Funksjonsnivå og symptomer hos barn med autistiske trekk

Ph.d.-kandidat: Lise Reindal


De utrolige årene - barnehage og skoleprogrammet

Ph.d.-kandidat: Bente Kirkhaug


Døve og hørselshemmede barn og unges psykiske helse: Tidlig identifisering av psykiske vansker og betydningen av kommunikasjonsferdigheter for psykisk helse og livskvalitet

Ph.d.-kandidat: Chris Margaret Aanondsen


Effekten av mobbing hos unge voksne

Ph.d.-kandidat: Johannes F. Sigurdson

 

Enhanced Cognitive Behavior Therapy for Obsessive Compulsive Disorder (OCD) in Children and Adolescents

Stipendiat: Lucía Babiano-Espinosa


Forebyggende intervensjon i barnehagen: En populasjonstilnærming for å fremme lærer-barn relasjoner

Stipendiat: Håvard Tveit


Kognitiv atferdsterapi i gruppe for ungdom med ADHD: En randomisert kontrollert studie

Stipendiat: Anne-Lise Juul Haugan


Live a life in residential care: The importance of social climate for the well-being of adolescents in care

Stipendiat: Jonathan David Leipoldt


Nevrobiologiske forskjeller hos personer med autismespekterforstyrrelser – representerer dette ulik etiologi for de sosiale vanskene?

Stipendiat: Anne Lise Høyland


Opplevd sosial støtte blant barn og unge i barneverninstitusjoner

Stipendiat: Marianne Tevik Singstad


Reaktiv tilknytningsforstyrrelse i et høy-risiko utvalg av barn og unge i norske barneverninstitusjoner: Komorbiditet, selvbilde, sosial støtte og kognitiv fungering

Ph.d.-kandidat: Astrid Røsland Seim


Sammenheng mellom eksekutive funksjoner og intelligens; betydning av eksekutive funksjoner for sosial og emosjonell fungering hos barn og unge med utviklingshemming, med og uten autismespekterforstyrrelse

Stipendiat: Sissel Gravråkmo


Tidlig psykisk helsehjelp i barneskolen

Stipendiat: Marit Løtveit Pedersen

Fri, 19 Oct 2018 13:25:25 +0200

Kontakt

E-post: kontakt@rkbu.ntnu.no
Telefon: +47 73 55 15 00
Studieveileder: studieveileder@rkbu.ntnu.no

Postadresse:

RKBU Midt-Norge, NTNU
Postboks 8905 MTFS
7491 Trondheim

Besøksadresse Trondheim:

Klostergata 46, 7030 Trondheim
3. etg. (klikk for kart)

Besøksadresse Levanger:

Forskningsveien 2
7600 Levanger (klikk for kart)

Facebook ikon RKBU Midt-Norge

Avlagte doktorgrader