Om RHAB

Om RHAB

– Regionalt kunnskapssenter for habilitering

 

Mor og datter i lek

 

Regionalt kunnskapssenter for habilitering (RHAB) er en ressursenhet som arbeider med å stimulere til tverrfaglig forskning, fag- og kunnskapsutvikling i Midt-Norge. Målet er å bidra til økt kompetanse i spesialisthelsetjenesten og i kommunale helsetjenester, slik at brukere i alle aldersgrupper får tjenester av høy faglig kvalitet.

Kompetanseheving, fagutvikling og forskning i fagmiljøene innen habilitering er avgjørende for at habiliteringstjenestene skal kunne yte adekvate og riktige tjenester til personer med medfødte funksjonsnedsettelser. RHAB arbeider med å utvikle og formidle ny kunnskap i fagmiljøene og med det bidra til endret og forbedret praksis.

Vi samarbeider med habiliteringstjenestene i spesialisthelsetjenesten i Helse Midt-Norge, brukerorganisasjoner, kommuner og andre aktører innen habiliteringsfeltet.

RHAB tilbyr masteremne i nevroutviklingsforstyrrelser med fordyping i autisme, og videreutdanning gjennom nettkurset «Kunnskapsbasert habilitering.»

Nasjonale anbefalinger og føringer, forskning, praksiserfaring og brukerkunnskap ligger til grunn for RHABs arbeid.

Kontakt RHAB


Kontakt RHAB


 

person-portlet