Norsk Akademi for Habiliteringsforskning - konferanse

 

Norsk Akademi for Habiliteringsforsknings

10. årlige nasjonale konferanse

Plakat til konferansen

Tid og sted

Tid og sted

31. oktober 2019

Radisson Blu Hotell, Værnes

Om arrangementet

Norsk akademi for habiliteringsforskning har til formål å styrke kvaliteten på tjenesteytingen gjennom økt fokus og satsing på forskning i habiliteringsfeltet.

Hensikten med den årlige forskningskonferansen er å skape en nasjonal møteplass der aktuelle tema blir satt på dagsorden, og pågående forsking innen habilitering kan bli presentert og synliggjort. Målgruppen for konferansen er forskere, fagpersoner, ledere og andre som er interessert i forskning på habiliteringsfeltet.

Programmet består av inviterte forelesere, frie foredrag og presentasjon av nye doktorgradsarbeider.

Vi ønsker bidrag til frie foredrag/posterpresentasjon – send inn abstract innen 2. september 2019

Abstracts sendes til: heidi.furre.ostgard@stolav.no.

Info

Deltageravgiften er på kr 700, og inkluderer lunsj.

Frist for påmelding er 15. oktober 2019.

Påmeldingsskjema finner du her. 

Vi håper å se flest mulig på konferansen, men det vil også bli mulighet for å strømme konferansen. Informasjon om dette kommer.

Program

Program

09:00-09:30    Registrering.

09:30-09:45    Åpning.

09:45-10:30    Dobbelt opp. Minoritetsfamilier med funksjonshemmede barn i møte med tjenesteapparatet.

v/ professor Berit Berg (forskningssjef mangfold og inkludering, NTNU).

10:30-10:45    Pause m/posterwalk.

10:45-11:30    Helsetjenestetilbudet til voksne med utviklingshemming.

                         v/ professor og overlege Audny Anke (Rehabiliteringsavdelinga, NOR-klinikken, UNN/UiT                                                      Norges arktiske universitet).

11.30-12:30     Lunsj.

12:30-13:15     Medikamentbruk hos personer med utviklingshemming.

 v/ psykologspesialist og PhD Oddbjørn Hove (Funksjonsleder PPU, Seksjon spesialisert behandling, Haugesund sykehus).

13:15-13:30    Intellectual disability among in-patients with substance use disorders.

                          v/ psykologspesialist og PhD Kirsten Braatveit (Fungerende seksjonsleder Helse Fonna -                                                     seksjon for forskning og innovasjon).

13:30-13:45    Event-Related Potentials and Executive Function in Adolescents with Autism Spectrum                                                                     Disorders; a Case-Control Study.

v/ overlege og PhD Anne Lise Høyland (avdelingssjef habiliteringstjenesten for barn, St Olavs Hospital).

13:45-14:00     Pause m/posterwalk.

14:00-14:15     Disabled and immigrant, a double minority challnge.

                          v/ Shahrzad Arfa (stipendiat)

14:15-14:30     Empowerment hos foreldre til førskolebarn med cerebral parese – forløp og sammenhenger.

                          v/ Runa Kalleson (stipendiat)

14:30-14:45     Implementering av samhandlingsrutiner rundt barn og unge med langvarige og sammensatte                                                      behov for helse- og omsorgstjenester.

                          v/ Rannei Sæther (førsteamanuensis)

14:45-15:00     Pause med posterwalk     

15:00-15:45     Participation

                           v/ Roslyn Boyd (Professor), Queensland Cerebral Palsy and Rehabilitation Research Centre,                                               University of Queensland.

15:45-16:00     Oppsummering og avslutning.