Nordisk langtids behandlingsstudie av barn og unge med tvangslidelse (NordLOTS)

Nordisk langtids behandlingsstudie av barn og unge med tvangslidelse (NordLOTS)

"Obsessive-Compulsive Disorder" (OCD)er en alvorlig psykisk lidelse, også hos barn og ungdom.

OCD er en lidelse som kan medføre stort grad av ubehag, redusert daglig fungering og redusert livskvaliteten.

OCD er mer vanlig enn man tidligere trodde, prevalensstudier estimerer at et sted mellom 0,5% og 3 % av alle barn og unge har tvangslidelse. Flere studier gjør et poeng av at OCD er underdiagnostisert hos barn og ungdom.

Kognitiv atferdsterapi (CBT) regnes som «treatment of choice» ved tvangslidelse (OCD) hos barn og ungdom, men studier viser at omkring 30-40 % av pasientene fortsatt har betydelige problem med tvangsatferd etter slik behandling. NordLOTS er et trinnvis multisenterstudie som omfatter klinikker innen psykisk helsevern for barn og ungdom i Norge, Sverige og Danmark som behandler OCD. Prosjektets målsetting er å etablere en evidensbasert sekvensiell modell for å studere behandlingsrespons på tilleggsbehandlinger hos pasienter som ikke responderer optimalt på CBT/ERP, samt å studere langtids behandlingseffekter på evidensbaserte metoder. Dette blir gjennomført med hjelp av en RCT studie med «stepped-care modell».

Pasient rekrutteringen ble avsluttet i juni 2012, og totalt 269 pasienter deltok. Med påfølgende gjennomføring av behandling, pluss 3 års oppfølging, vil det kliniske arbeidet i studien være avsluttet omkring juni 2016.

Poliklinikkene som deltar i NordLOTS er: i helseregion Øst Og Sør BUP Bærum, Fredrikstad, Jessheim, Ringerike, Tønsberg; i helseregion Midt-Norge BUP Trondheim, Ålesund.

Behandlingen som gis er kognitiv atferds terapi (cognitiv behavior therapy: CBT) i form av eksponeringsterapi med respons prevensjon (E/RP).

Det er utarbeidet en behandlingsmanual som er tilpasset forholdene i Norge, Sverige og Danmark.

Alle pasientene i de tre landene vil bli tilbudt E/RP i første behandlingstrinn. Dersom pasientene ikke oppnår tilfredsstillende bedring i trinn 1. vil de bli randomisert til enten utvidet CBT eller medisinering i trinn 2. Det er også et trinn 3. i NordLOTS hvor det blir lagt til ytterligere et medikament

Samarbeidspartnere
Per Hove Thomsen, professor, Universitetet i Århus
Bernhard Weidle, universitetslektor, dr.med., RKBU Midt-Norge
Pål Zeiner, overlege, BUP Drammen

Prosjektansvarlig
Robert Valderhaug, Prosjektleder, førsteamanuensis, Ph.D., RKBU Midt-Norge
Tord Ivarsson Prosjektansvarlig, forsker, dr.med., RBUP og OCD-clinic, Queen Silvia Children's hospital, Göteborg
Kitty Dahl, Hovedveileder, forsker, Ph.D., RBUP

Prosjektmedarbeidere
Nor Christian Torp, stipendiat, RBUP
Bente Storm Mowatt Haugland, koordinator, forsker, RBUP Øst/Sør
Line Langlo Spongsveen, IT-rådgiver, RBUP

Les mer om NordSLOTS på forskning.no.

person-portlet