Ressurspublisering

Nevro/Autisme og Asperger

Nevro/Autisme og Asperger

 

Spørreskjema

Bruksområde

Oversettelse, normer og kontaktperson

The Autism Spectrum Quotient (AQ) (Baron-Cohen et al. 2006)
- Informasjon

Foreldrerapport, 12-15 år

Anne Line Sandes, BUP Tønsberg

Asperger Syndrom - Autism spektrum screening (ASSQ)
(Ehlers et al., 1999)
- Informasjon

Foreldrerapport, 6-17 år

Oversatt av Anita Eriksson og Anne Mari Sund

Kontaktperson:
AM Sund: anne.m.sund@ntnu.no

Childhood Asperger Syndrome Test (CAST)
(Scott et al., 2002)

Foreldrerapport, 4-11 år

Det foreligger en norsk oversettelse v/Bernhard Weidle i samarbeid med originalforfatterne. Denne er imidlertid ennå ikke endelig godkjent.

Copyright – kontaktperson i Norge Kontaktperson: Bernhard Weidle, Nevroteam, BUP-Klinikk/St. Olavs Hospital, Trondheim. Bernhard.Weidle@stolav.no

Logobanner høyre (bruk)

Illustrasjon: Photos.com

Flere tester

Finn flere tester på
www.psyktestbarn.no

Logo for Psyk Test Barn