Nasjonal barnevernlederutdanning

Nasjonal barnevernledelse ved RKBU Midt-Norge

NTNU, ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge), tilbyr i samarbeid med Nord Universitet nasjonal videreutdanning i barnevernledelse i Trondheim.

Dette er en videreutdanning som er rettet mot ledere og stedfortredere i norsk barnevern.  

Utdanningen gir 30 studiepoeng og er på masternivå. Undervisningen organiseres som to- og tredagers samlinger. Det er i alt ti samlinger. Utdanningen går over tre semester.

Det legges vekt på å utvikle egen lederkompetanse i en barnevernkontekst. Lederopplæringen er tilrettelagt barnevernet som organisasjon, og det særegne ved barnevernledelse. Ledertreningen bygger på en helhetlig modell med utgangspunkt i tjenestens utfordringer, utviklingsmål og personlig lederutvikling.

Barnevernledelse - Nasjonal videreutdanning for ledere i barnevernet


Neste opptak

Neste mulighet for å søke opptak til Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse er 1. november 2018 med studiestart februar 2019.

Nasjonal videreutdanning i barnevernledelse tilsvarer 30 studiepoeng og ligger på masternivå. Utdanningen er rettet mot ledere i alt operativt barnevern i Norge – både kommunalt barnevern og ledere i barneverninstitusjoner. Studiet er samlingsbasert og går over 3 semestre. Samlingene er i Trondheim.

Oppdatert Wed, 18 Apr 2018 09:35:58 +0200

Emneansvarlig

Torill Moe - Torill.Moe@ntnu.no - Tlf. 91684829

For spørsmål om opptak, ta kontakt med NTNU VIDERE

Telefon 73 59 53 44

videre@adm.ntnu.no