Nasjonal barnevernlederutdanning

Nasjonal barnevernledelse ved RKBU Midt-Norge

NTNU, ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge), tilbyr i samarbeid med Nord Universitet nasjonal videreutdanning i barnevernledelse i Trondheim.

Dette er en videreutdanning som er rettet mot ledere og stedfortredere i norsk barnevern.  

Utdanningen gir 30 studiepoeng og er på masternivå. Undervisningen organiseres som to- og tredagers samlinger. Det er i alt ni samlinger. Utdanningen går over tre semester.

Det legges vekt på å utvikle egen lederkompetanse i en barnevernkontekst. Lederopplæringen er tilrettelagt barnevernet som organisasjon, og det særegne ved barnevernledelse. Ledertreningen bygger på en helhetlig modell med utgangspunkt i tjenestens utfordringer, utviklingsmål og personlig lederutvikling.

Barnevernledelse - Nasjonal videreutdanning for ledere i barnevernet


Søk opptak

Det er nå åpnet for å søke om studieplass for våren 2019. Du kan søke om opptak på nettsiden til studieprogrammet.

Søknadsfrist: 1. november 2018

Oppdatert Sat, 22 Sep 2018 12:49:53 +0200

Emneansvarlig

Torill Moe - Torill.Moe@ntnu.no - Tlf. 91684829

For spørsmål om opptak, ta kontakt med NTNU VIDERE

Telefon 73 59 53 44

videre@adm.ntnu.no