Mor-barn interaksjon i de to første leveårene

Mor-barn interaksjon i de to første leveårene

– En randomisert, kontrollert effektstudie av videobasert veiledning til småbarnsforeldre

Målsettingen med prosjektet er å evaluere effekten av en manualbasert, videobasert veiledning for småbarnsmødre som ønsker å optimalisere mor-barn samspillet.

Studien blir gjennomført i Trondheim, Hedemark og Oppland. Cirka 120 småbarnsfamilier rekrutteres, og deles i to grupper. Den ene gruppen tilbys videobasert veiledning i foreldre-barn samspillet hvor videoopptak av naturlige foreldre-barn interaksjoner blir utgangspunkt for veiledning til foreldrene. Den andre gruppen er en kontrollgruppe som gis et vanlig kommunalt oppfølgingstilbud ("treatment as usual"). På denne måten kan man sammenligne hvilken intervensjon virker best.

Samarbeidspartnere:

Nasjonalt kompetansenetteverk for sped- og små barn ved RBUP Øst og Sør.

Prosjektleder:

Turid Suzanne Berg-Nielsen, RKBU Midt-Norge, NTNU

Prosjektgruppe:

Lars Smith, professor, RBUP Øst og Sør
Ragnhild Onsøien, spesialpsykolog, RBUP Øst og Sør, tilknyttet RKBU Midt-Norge
Marit Bergum Hansen, avdelingssjef, RBUP Øst og Sør
May Britt Drugli, professor, RKBU Midt-Norge
Magnhild Singstad Høivik, stipendiat, RKBU Midt-Norge

person-portlet

Turid Suzanne Berg-Nielsen
Professor II
turid.suzanne.berg-nielsen@ntnu.no
73551528