Liten i barnehage

Liten i barnehage

Prosjektleder: May Britt Drugli

Forskning fra flere land viser at lange dager i barnehagen, særlig når barnehagen ikke er av god kvalitet, kan virke stressende for de yngste barna. Stressnivået måles ved å undersøke nivåer av kortisol i spyttprøver fra barna. Langvarig stress tidlig i barndommen kan virke  negativt på barns utvikling.  
 
I studien Liten i barnehage vil kortisolnivået til omkring 300 ettåringer i barnehager i Trondheim og Oslo bli  undersøkt. Barnas kortisolnivå vil bli målt både hjemme og i barnehagen. Samtidig undersøkes barnehagekvalitet blant annet i form av kvalitet på samspillet mellom voksne og barn, barnehagebygg, gruppestørrelse og antall voksne per barn.
 
Data vil samles inn fem måneder etter barnehagestart, og barna vil følges opp når de er 24 og 36 måneder. Datainnsamlingen vil foregå våren 2014 og våren 2015.
 

Informasjonsbrosjyre til deltakere i prosjektet "Liten i Norge" (pdf)Last ned informasjonsplakat om Liten i barnehage

person-portlet

May Britt Drugli
Professor
may.b.drugli@ntnu.no
73551506
41645838