Lav fødselsvekt og hjerneutvikling

Lav fødselsvekt og hjerneutvikling

– Mental helse, kognisjon og genetikk.

Engelsk prosjekttittel: Low birth weight and developmental trajectories of the brain – Mental health, cognition and genetics. A long-term follow-up study

Dette er en langsiktig oppfølgingsstudie av unge voksne som enten ble født for tidlig med svært lav fødselsvekt (mindre enn 1500 g) eller til termin med lav fødselsvekt (mindre enn 10-percentilen), sammenlignet med en kontrollgruppe med normal fødselsvekt. De er tidligere grundig undersøkt ved 14 og 20 år.

En oppfølging skal nå gjennomføres ved 26-28 år. Oppfølgingen består av psykiatrisk og kognitiv vurdering, fysisk helsestatus, celleprøve for genetiske analyser og MR-undersøkelse av hjernen. Målet er å kartlegge hjernens utviklingslinjer i forhold til psykisk helse, kognisjon og genetikk.

Resultatene vil sammenlignes med data fra de to tidligere undersøkelsene. I prosjektet inngår deltakelse i et internasjonalt nettverk med deling av data og felles publisering. Langtidsstudier som kobler hjerneutvikling, genetikk, miljøfaktorer og psykisk helse ved lav fødselsvekt er ikke gjennomført tidligere. Studien kan gi nyttig kunnskap for forebygging, diagnostikk og tiltak, med relevans for individer, familier og samfunn.

Prosjektets organisering:

Prosjektet er organisert ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, NTNU.

Prosjektledelse:

Finansiering:

Studien er finansiert av Norges Forskningsråd og Felles Forskningsutvalg.
 

person-portlet

Marit Sæbø Indredavik
Professor
marit.s.indredavik@ntnu.no
73551510