Kurs og utdanning (RHAB)

Kurs og utdanning

Kurs og utdanning

– Regionalt kunnskapssenter for habilitering

Kurs i regi av RHAB

Kommende og løpende kurs

Kommende og løpende kurs

Kunnskapsbasert habilitering

Logo

Velkommen til det åpne nettkurset "Kunnskapsbasert habilitering"! Kurset er tilpasset både deg som er nyansatt og deg som har jobbet en stund og ønsker påfyll og videreutvikling. De tre første modulene er åpne for alle og krever kun pålogging. Modul fire og fem krever opptak ved NTNU Videre og gir 7,5 studiepoeng. Les mer om emnet her:
https://www.ntnu.no/rkbu/
kunnskapsbasert-habilitering