Barn i Midt-Norge

Klæbuprosjektet

– Psykisk helse i barnehagen

I Klæbuprosjektet har personalet i barnehagene i Klæbu kommune økt sin kunnskap om psykisk helse hos barn i barnehagealder.

Klæbuprosjektet kom i stand etter en henvendelse fra Klæbu kommune til RKBU Midt-Norge, hvor kommunen ønsket bistand til opplæring av alt pedagogisk personale i barnehagene i kommunen.

Skriftlig avtale mellom RKBU Midt-Norge og Klæbu kommune ble inngått i 2011 og forplikter begge parter i perioden 2011 – 2017.

Kontaktpersoner i Klæbu kommune

  • Elisabeth Espnes, PPT og Tanem barnehage
  • Anita Hovde Nilsen, rådgiver oppvekst og kultur, Klæbu kommune
  • Mona M. Kokaas, enhetsleder, Brannåsen barnehage
  • Paal Christian Bjørnes, styrer, Betel barnehage

Prosjektets varighet

Prosjektet har foregått fra 2012 til 2017. Alle barnehagene i Klæbu kommune har deltatt i Klæbuprosjektet.

Fri, 25 Aug 2017 09:48:20 +0200

Illustrasjon: Photos.com