Tester og kartleggingsverktøy

Tester og kartleggingsverktøy

PsykTestBARN

PsykTestBARN er et elektronisk tidsskrift om tester og kartleggingsverktøy som brukes til å undersøke psykisk helse, psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og ungdom.

Hensikten med PsykTestBARN er å:

  • opprette en oversikt over norske versjoner av tester og kartleggingsverktøy for barn og unge
  • vurdere måleegenskapene ved testene og kartleggingsverktøyene
  • bidra til informerte valg av tester og kartleggingsverktøy i praksisfeltet

Helsebiblioteket.no

På helsebiblioteket.no kan du laste ned skåringsverktøy for barn og unges psykiske helse.

Her finner du blant annet Kiddie–SADS-PL 2009, som dekker de fleste psykiske lidelser hos barn og unge.

Flere kartleggingsverktøy

Flere tester og kartleggingsverktøy er foreløpig ikke evaluert gjennom PsykTestBARN. Noen av dem finner du på denne siden. Verktøyene er anbefalt av RKBU Midt-Norge og kvalitetssikret sammen med spesialister på de ulike tilstandene. Under den enkelte tilstanden presenteres veiledninger for bruk, rettigheter og oversettelsesinformasjon, samt relevante artikler.

Flere av verktøyene og de relevante artiklene er copyrightbeskyttet og kan derfor ikke publiseres her. I disse tilfellene oppgis linker og e-post adresser til kontaktpersoner hvor du vil kunne få mer informasjon.

Informasjon om de enkelte instrumentene etter tilstand:

 

Mer lesning

Les artikkelserien om ti års erfaring i bruk av utredningsinstrumenter:

Myers, K and Winters, N.C. (2002). Ten-Year Review of Rating Scales. I: Overview of Scale Functioning, Psychometric Properties, and Selection J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 41, 2.

Myers, K. and Winters, N.C. (2002).Ten-Year Review of Rating Scales. II: Scales for Internalizing Disorders J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 41, 6.

Winters, N.C., Myers, K.M. and Proud, L. (2002). Ten-Year Review of Rating Scales. III: Scales Assessing Suicidality, Cognitive Style, and Self-Esteem. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 41, 10.

Ohan, J.L., Myers, K.M. and Collett, B.R. (2002). Ten-Year Review of Rating Scales. IV: Scales Assessing Trauma and Its Effects. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 41, 12.

Collett, B.R., Ohan, J.L. and Myers, K.M. (2003). Ten-Year Review of Rating Scales. V: Scales Assessing Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 42, 9.

Collett, B.R., Ohan, J.L. and Myers, K.M. (2003). Ten-Year Review of Rating Scales. VI: Scales Assessing Externalizing Behaviors. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 42, 10.

Winters, N.C., Collett, R.R. and Myeres, K.M. (2005). Ten-Year Review of Rating Scales, VII: Scales Assessing Functional Impairment. J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 44, 4.

06 feb 2017

Kontakt oss

Kontakt oss

E-post: kontakt@rkbu.ntnu.no
Telefon: +47 73 55 15 00

Er du student:

studieveileder@rkbu.ntnu.no

Postadresse:

RKBU Midt-Norge, NTNU
Postboks 8905 MTFS
7491 Trondheim

Besøksadresse Trondheim:

Klostergata 46, 7030 Trondheim
3. etg. (klikk for kart)

Besøksadresse Levanger:

Forskningsveien 2
7600 Levanger (klikk for kart)

PsykTestBARN logo