Høringer fra RKBU Midt-Norge

Høringer fra RKBU Midt-Norge

Bilde av soloppgang over Gløshaugen

Høringer fra RKBU Midt-Norge - innhold

2017

Høring NOU 2016: 16 Ny barnevernslov

Høringssvar fra RKBU Midt-Norge - ny barnevernslov
Dato: 27.01.2017
Svartype: Med merknad
HØRING: NOU 2016: 16 Ny Barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse.
 
Vi viser til brev fra Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet av 7. november 2016 og NOU 2016: 16 – forslag til ny barnevernslov utarbeidet av Barnevernlovutvalget, avgitt til BLD 29. september 2016.
 
Hovedintensjonen i forslaget til ny barnevernslov er å styrke rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet, og skape et mer forståelig regelverk. Vi har med interesse lest forslaget, og ønsker å komme med en uttalelse. Høringsuttalelsen er utarbeidet av en gruppe barnevernforskere ved senteret, koordinert av Torill Tjelflaat. Våre kommentarer omfatter enkelte forslag i kapittel 3, 4, 5, 6, 8 og 9.

Les høringen.

08 mai 2017