Felleskonferansen

Plakat

Tid og sted

Tid og sted

Scandic Lerkendal, Trondheim
21. november 2019

Påmelding

Påmelding

Påmelding til konferansedeltakelse finner du her. 

Påmelding til strømming av konferansen finner du her. 

Både deltakelse på selve konferansen og deltakelse gjennom strømming gir tellende timer og kursbevis. Kursbevisene vil bli utdelt på slutten av konferansedagen. Dersom du deltar via strømming, vil du få en egen e-post i etterkant av konferansen angående kursbevis. 

Godkjenning

Godkjenning og kursbevis

 

Deltakelse på Felleskonferansen godkjennes som meritterende/vedlikeholdende kurs med totalt 7 timer av Norsk fysioterapiforbund, Norsk ergoterapeutforbund, Norsk psykologforening, Den norske legeforeningen og Norsk sykepleierforbund.

Deltakelse via strømming godkjennes som meritterende/vedlikeholdende kurs med totalt 7 timer av Norsk fysioterapiforbund, Norsk ergoterapeutforbund og Norsk sykepleierforbund.

Kursbevis deles ut på slutten av konferansedagen.

For spørsmål, kontakt hege.ramsoy-halle@ntnu.no

Program


Hva ser vi?  Hva gjør vi? Hvordan kommuniserer vi?

 ... i møte med personer med nevroutviklingsforstyrrelser som har ikke-norsk bakgrunn? Et annet morsmål enn norsk? En uvant forståelse av utfordringer og vansker? Hvordan legge til rette for god kommunikasjon? Hva innebærer kulturell sensitivitet i utredning og oppfølging av pårørende og barn, unge og voksne med ADHD, Tourettes eller autisme?

 

Program

08.30 - 09.00   Registrering

09.00 - 09.10   Velkommen

09.10 - 10.10   Kulturforståelse v/Ragnhild Magelssen (Folkehelseinstituttet)

10.10 - 10.25   Pause

10.25 - 10.30   Kort film

10.30 - 11.30   Utredning av barn og unge. Utfordringer og muligheter v/Anette Mølmen (Kapellveien                                  habiliteringssenter, OUS & RHABU)

11.30 - 12.15    Lunsj

12.15 - 12.20    Kort film

12.20 - 13.20    Utredning av voksne. Utfordringer og muligheter v/Zhinoo Amiri (Avdeling for                                                nevrohabilitering, OUS)

13.20 - 13.35    Pause

13.35 - 13.40    Kort film

13.40 - 14.40    Oppfølging, utfordringer og muligheter v/ Kjell Ole Myrvoll (Universitetssykehuset Nord-                               Norge & BUP Sjøvegan)

14.40 -14.50     Pause

14.50 - 15.45    Foresetter: Oppfølging, utfordringer og muligheter v/ Kjell Ole Myrvoll                                                                (Universitetssykehuset Nord-Norge & BUP Sjøvegan)

15.45 - 16.00    Avslutning.

 

Målgrupper

Hovedmålgrupper er ansatte i spesialisthelsetjenesten innen psykiatri, habilitering og somatikk. Konferansen er også aktuell for kommunal helsetjeneste, brukerorganisasjoner og andre interesserte.

 

Arrangører

De regionale enhetene for autisme, ADHD og Tourettes syndrom & NevSom - Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier, Oslo universitetssykehus.

Konferansen søkes godkjent fra Den Norske Legeforening, Norsk Sykepleierforbund og Norsk Psykologforening.