eCBT behandling av tvangslidelse

eCBT behandling av tvangslidelse

– Integrated Cognitive Behavior Therapy for Children and Adolescent Mental Health Disorders and Psychological Problems Due to Medical Conditions

English

Mål for prosjektet

Formålet med dette prosjektet er å utvikle teknologi-baserte forbedringer av CBT (eCBT) for tvangslidelser (OCD - Obsessive-compulsive disorder) hos barn og unge, og gjennomføre en pilotstudie av anvendbart og brukervennlig. eCBT er basert på godt validerte prinsipper for CBT med en godt integrert alders-tilpasset teknologisk utforming, med en mer intensiv og fokusert anvendelse av CBT prinsippene. Nettbasert CBT byr på flere lovende virkemidler for å redusere geografiske barrierer for tilgangen til behandling og øke egenaktiviteten i hverdagen. Ved å behandle familier mens de befinner seg i sine daglige omgivelser vil øke den økologiske validiteten, øke motivasjon og gjennomføring av behandlingen, redusere tid og kostnad til reiser, og redusere stigmatisering.

Beskrivelse av prosjektet

Bare 10-30% av pasienter med mental helseproblemer mottar adekvat hjelp når de søker behandling. Økt tilgjengelighet og bedre spredning av ikke-medikamentell behandling vil både gi en helsegevinst ved å øke behandlingsdekning og redusere risiko forbundet med medikamentell behandling som kan være lettere tilgjengelig og lettere å distribuere og administrere.

OCD blant barn er en relativt vanlig psykisk lidelse, hvor tidligere debut er assosiert med en mer sammensatt lidelse som er vanskeligere å behandle og har høy risiko for å bli kronisk til voksen alder. Ubehandlet har symptomene en høy stabilitet, dyptgripende funksjons-svikt og en betydelig risiko for framtidig psykopatologi, familie-problemer, redusert arbeid-dyktighet og livskvalitet. Selv om effektiv behandling er tilgjengelig, er det et gap mellom vitenskapelig tilgjengelighet og tilgjengelighet i samfunnet. For få behandlere er trent i evidens-basert CBT og reiseavstanden for de rammede familiene til effektiv behandling begrenser tilgjengeligheten
Ny teknologi er egnet til å forbedre tradisjonell kontor-basert kognitiv atferdsterapi (CBT – Cognitive Behaviour Therapy) og forbedre tilgjengelighet brukervennlighet og effektivitet. Formålet med dette prosjektet er å utvikle teknologi-baserte forbedringer av CBT (eCBT) for tvangslidelser (OCD - Obsessive-compulsive disorder) hos barn og unge, og gjennomføre en pilotstudie av anvendbart og brukervennlig. eCBT er basert på godt validerte prinsipper for CBT med en godt integrert alders-tilpasset teknologisk utforming, med en mer intensiv og fokusert anvendelse av CBT prinsippene. Nettbasert CBT byr på flere lovende virkemidler for å redusere geografiske barrierer for tilgangen til behandling og øke egenaktiviteten i hverdagen. Ved å behandle familier mens de befinner seg i sine daglige omgivelser vil øke den økologiske validiteten, øke motivasjon og gjennomføring av behandlingen, redusere tid og kostnad til reiser, og redusere stigmatisering.
eCBT er ikke en ny behandlingsform i seg selv, men benytter nye teknologi-baserte muligheter for å administrere og monitorere behandling basert på godt validerte behandlings-prinsipper i CBT. Ved å bruke en integrert og alders-tilpasset teknologisk forventer vi å skape en mer intensiv og fokusert anvendelse av anerkjent behandling. Dessuten er hensikten å øke tilgjengelighet, brukervennlighet og motivasjon. En større del av behandlings-aktiviteten vil foregå hjemme via video-link og monitoreres via app-kontakt , slik at en reduserer tid og kostnad til reiser, reduserer stigmatisering, og øker motivasjon. Mer hjemme-basering kan også øke behandlingens økologiske validitet og app-kontakten kan øke gjennomføring av behandlingen og motivasjonen for den.

eCBT forventes å bli en mer effektiv og anvendbar behandlingsmetode enn CBT ikke bare for tvangslidelser, men også for flere andre mentale helseproblemer både mht. symptomtrykk, komorbiditet og livskvalitet. Risikoen ved eCBT vurderes i tillegg som svært små. Enkelte mindre utviklede aspekter ved eCBT vil kunne være svakheter sammenlignet med CBT, men dette vil denne studien bidra til å rette opp ved å generere bruks-erfaring som kan danne grunnlag for videreutvikling.


Goal

The main objective of this project is to establish and validate a novel, effective and safe treatment scheme for mental healthcare interventions in paediatric populations. The new treatment scheme will be built upon and extend current CBT principles by incorporating web-based and smart phone technology.

Description

In Europe, approximately one in 5 children suffer from a developmental, emotional or behavioural problem while one in 8 children has a clinically diagnosed mental health disorder. Mental health disorders with significant dysfunction affect 7-8% of Norwegian children while up to 20% have some mental problems that cause dysfunction in everyday life. The mental health of children and adolescents is a high-priority area in Norway and there is political and scientific consensus regarding the need for effective, easily accessible mental health services for children and adolescents.

Anxiety disorders are the most frequent mental health disorders in children and they are characterized by feelings of anxiety and fear; where anxiety is a worry about future events and fear is a reaction to current events. Obsessive-compulsive disorder (OCD) is an anxiety disorder characterized by intrusive thoughts that produce uneasiness, apprehension, fear, or worry and repetitive behaviors that serve to reduce the associated anxiety. Most children suffer from a combination of such obsessions and compulsions. Without treatment, OCD is a chronic and disabling disorder, with a population prevalence rate between 1-3%.

Due to the lack of knowledge about the effectiveness of mental health interventions in paediatric populations and barriers to accessing much needed services, much of the economic burden of paediatric mental health disorders is not the cost of care, but indirect costs associated with juvenile justice system, education, parents’ sick leave and delayed costs associated with adult mental health services, impairment, and unemployment. Moreover most medical disorders in children have a psychological component and a list of all the disorders that involve both body and mind would potentially include the whole of medicine. Hence there is a need to establish novel and more effective treatment schemes for mental healthcare interventions in paediatric populations in Europe by taking advantage of current science and technology developments and create a new approach to child mental health services. Economic costs associated with early and effective healthcare interventions in paediatric populations can typically be recovered within three to four years, with benefits lasting well into adulthood.

Given that a relatively small number of medications have received approval by European national regulatory agencies for the treatment of mental health disorders in children and adolescent, non-pharmacological approaches play an important role in providing care for these patients. This proposal aims to establish a novel, effective and safe treatment scheme for mental healthcare interventions in paediatric population and validate its benefits using children who suffer from obsessive compulsive disorder (OCD) as a case example. This new treatment scheme is based upon and yet extends well-established cognitive behavioural principles.


Prosjektledelse/medarbeidere

German group Coordinators:
Dr. Annette Conzelmann
Prof. Tobias Renner

Dutch group coordinators:
Prof. Else de Haan
Dr. Lidewij Wolters,

South Norway coordinator:
Dr. Tord Ivarsson

Central Norway group coordinators:
Dr. Lidewij Wolters
Dr. Bernhard Weidle
Prof. Norbert Skokauskas

USA group coordinator:
Dr. Scott Campton

Finansiering

Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og NTNU

Prosjektvarighet

August 2015 -

30 mar 2016

person-portlet

Norbert Skokauskas
Professor
norbert.skokauskas@ntnu.no
73558973

person-portlet

Bernhard Weidle
Førsteamanuensis
bernhard.weidle@ntnu.no
73864400

person-portlet