Ressurspublisering

Depresjon

Depresjon

 

Spørreskjema

Bruksområde

Oversettelse og normer?

Depresjonskala

(Childhood depression rating scale revised checklist (Pozansky, Freeman og Mokros 1985)

 

Brukes i klinikkintervju. Gis en ICD 10 eller DSM IV diagnose.

Oversatt men ikke offisielt godkjent, av MB Drugli og AM Sund.

Ingen norske normer

Kontakt: AM Sund

 

Logobanner høyre (bruk)

Illustrasjon: Photos.com

Flere tester

Finn flere tester på
www.psyktestbarn.no

Logo for Psyk Test Barn