De utrolige årene

De utrolige årene

– barnehage og skoleprogrammet

Barnehage- og skoleprogrammet i De utrolige årene skal evalueres i Norge gjennom et forskningssamarbeid mellom RKBU Nord og RKBU Midt Norge. Det vil bli samlet inn data pre og post fra barnehager og skoler fra hele landet der programmet tas i bruk. Effekt på klasseromsledelse, atferdsvansker, internaliserte vansker og oppmerksomhetsvansker, sosial kompetanse, pedagog-barn relasjonen, foreldresamarbeid, samt evt. generaliseringseffekt til hjemmet vil bli undersøkt.

Studien startet i 2009. Datainnsamlingen avsluttes våren 2014.

Studien er finansiert av Helsedirektoratet.

Prosjektledelse:

Willy Tore Mørch, hovedprosjektleder (RKBU Nord)
May Britt Drugli, lokal prosjektleder i Trondheim (RKBU Midt-Norge)

26 aug 2015

person-portlet

May Britt Drugli
Professor
may.b.drugli@ntnu.no
73551506
41645838