BAPP i et forskningsperspektiv

BAPP i et forskningsperspektiv

Se implementeringshistorien av BAPP-nettverket:

Ungsinn har vurdert flere av tiltakene som brukes i BAPP-nettverket:

  • "Mestringsgrupper" er det samme gruppe-programmet som brukes for barn og ungdom i BAPP.
  • "Barneperspektivsamtalen" tilsvarer de innledende foreldresamtalene som brukes i BAPP.
  • "FFI – Forebyggende FamilieIntervensjon" tilsvarer familiesamtalene som brukes i BAPP.

Disse evalueringene gjort:

  • FFI (Beardslee's forebyggende familieintervensjon er dokumentert effektiv i en RCT-studie mot en aktiv kontroll i USA med barn familier med depressive foreldre.
  • BAPP-gruppemanualen er dokumentert effektiv i en RCT-studie i Nederland.
  • Det er en gjort en longitudinell (kvasi-eksperimentell) studie i Sverige av endring hos barn i gruppe-tilbud som ligner BAPP-gruppene.
  • Det er gjort flere undersøkelser av brukertilfredshet i Norge, Sverige, Danmark og Nederland av tiltakene som inngår i BAPP.

Det er altså grunnlag for å anse tiltakene i BAPP-nettverket som evidensbasert på nivået «Funksjonelt virksomme tiltak» basert på internasjonal forskning. «Funksjonelt virksomme tiltak» er det nest høyeste dokumentasjonsnivået i vurdering av evidensgrunnlaget for effekt av behandling og forebygging.

Tiltakene er dessuten de best dokumenterte og evaluerte forebyggende tiltakene som er tilgjengelig for barn og familier belastet med psykiske problemer og rusproblemer.

Tiltakene er vurdert som «Sannsynlig virksom» i databasen Ungsinn,  som baserer vurderingen bare på norsk forskning. Det betyr at tiltakene er vurdert som godt fundert på teori og kunnskap om problematikken og kunnskap om generelle forutsetninger for effekt av forebygging og behandling.

29 mai 2018