Aktuelt

Aktuelt

– Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi

Bokhjerte

 

Ressurspublisering

Ny artikkel om bruken av den norske versjonen av WFIRS-S og WFIRS-P i evaluering av funksjonsnedsettelse hos tenåringer med ADHD

Anne-Lise Juul Hagen m. fl. har publisert artikkel i Nordic Journal of Psychiatry: 

Psychometric properties of the Weiss Functional Impairment Rating Scale parent and...

Forhåndsvarsel Felleskonferansen 2021

Tourettes syndrom i et livsløpsperspektiv - forskning, behandling og retningslinjer 

Brukerstyrt undersøkelse viser bortfall av støttetiltak for barn med nevroutviklings-forstyrrelser under koronastengingen

Forfatter: Marie Antonsen (kommunikasjonsrådgiver, NTNU).

ADHD opplæringstilbud for foreldre/ ADHD oahppofálaldat váhnemiiddaI regi av lærings- og mestringssenteret i Sámi klinihkka arrangeres det kurs sammen med BUP, SANKS. Vi arrangerer kurs til foreldre med barn som har ADHD/ADD den 27. og 28. august på SANKS...

Sluttrapport for "Når livet blir snudd på hodet - Koronapandemien 2020"En spørreundersøkelse blant foreldre og foresatte til barn med nevroutviklingsforstyrrelser.
Undersøkelsen er gjennomført fra slutten av april til midten av mai 2020.

Undersøkelsen har...

Utlysning av prosjektmidler til en forsterket innsats for voksne med Tourettes syndrom

NOU 2020-1 om Tourettes syndrom avdekket manglende tilgjengelighet på utredning, diagnostisering og behandling av voksne med Tourettes syndrom i helsetjenesten. Det er derfor behov for...

Mange med autisme har for mye av et vitamin som er viktig for hjerneutvikling og tenkning

Det er påvist at mangel på B12 hos gravide kan skade utviklingen av barnets hjerne. Men mange som har autisme har derimot for mye B12, viser nå en ny norsk studie.

Er du over 18 år og har en ADHD-diagnose?

Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus har utviklet MinADHD, et digitalt treningsprogram for voksne med ADHD. De søker nå personer som er interessert i å delta i et...

Managing COVID-19-related Mental Distress for People with High and Very High Support Needs

Persons with Intellectual Disability (ID) and/or low-functioning Autism Spectrum Disorder (ASD) are among those populations most vulnerable to the factors of mental distress as related to the...

KIND 10 år – Heldagsseminar på nett

I år feirer Karolinska Institutet kompetansesenter for nevropsykiatriske funksjonsnedsettelser 10-års jubileum. Senteret ble grunnlagt i 2010 for å møte samfunnets utfordringer i forskning,...

Filmer om ADHD

Fire filmer om ADHD

Bilde av filmrull

 

The Human Aspect er et erfaringsbibliotek på nett. Her ligger det mange gode filmer, vi har plukket ut fire om ADHD. Følg denne lenken og se filmene. 


Undervisningsfilmer om Asperger og rus

Undervisningsfilmer: Asperger og rus


Filmserien er laget av Nasjonal kompetansetjeneste TSB, Seksjon ruspoliklinikker ved Oslo universitetssykehus og NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier i samarbeid med Sykehuspartner. 

Filmene er basert på forsknings- og utviklingsprosjektet «Prosjekt Asperger og rus». Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom forskere, behandlere og brukere på rus- og autismefeltet ved Oslo universitetssykehus. Filmserien følger opp en håndbok laget av de samme aktørene.

Alle filmene finner du her. 

Podcast om ADHD

Podcast om ADHD 

Foto av Scrabblebrett - bokstavene ADHD

Fem prosent av barn og unge har ADHD. Er det for mange, og hvorfor er diagnosen mer aktuell nå enn tidligere?  I denne episoden av Diagnose (en podcast fra St. Olavs hospital) snakker Marte om hvordan det er å leve med ADHD. Anne Lise Juul Haugan, stipendiat i nevropsykologi ved RKBU Midt-Norge, forklarer og forteller om utredning og behandling. Lytt til episoden her.