reiseloftet bilde

Dame på sykkel. Foto: Bjørg Danielsen/ NTNU

reiseloftet_logo

Dine reisevaner (et eller annet)

I 2019 skal hele NTNU reise mindre og mer miljøvennlig. Vi inviterer til tidenes reiseutfordring.
Hvordan kan du bidra til å redusere NTNUs utslipp?

Start med å svare på spørreundersøkelsen om dine reisevaner på jobb. Den tar 5 minutter. Registrer deg med din NTNU mailadresse med FEIDE.

Norsk Bli med på reiseløftet

In 2019 all NTNU employees should travel less and in a more environmentally friendly way. We invite you to join the travel challenge of a lifetime. How can you help NTNU lower emissions from your university-related travel?

Start by answering this survey about your travel habits. It takes 5 minutes. Register with your NTNU e-mail at FEIDE

   English Join reiseløftet 

Hvordan reiser vi på NTNU?

Hvordan reiser vi på NTNU?

kodesnutt

Ditt personlig reiseløfte

Ditt personlig reiseløfte

Klimaløftet er et verktøy for å invitere individer til å avlegge et løfte om å forbedre en eller flere bærekraftige handliger i sin hverdag. Det kan være å gå en dag ekstra til jobb, eller å spise en dag ekstra grønt. Ved å avlegge et Klimaløfte, vil deltagerne melde seg på en periode med sporing av egen atferd, via ukentlige e-poster. Lengden på et Klimaløfte varer i minimum 4 uker.

film

Hva er "Reiseløftet 2019"?


Hva er "Reiseløftet 2019"?

Reise og transport står for 31% av NTNUs klimafotavtrykk. Noe av det mest effektive vi kan gjøre for å redusere vårt karbonfotavtrykk, er rett og slett å reise mindre, og reise mer miljøvennlig. Skal vi klare å skape kunnskap for en bedre verden, må vi også reise bærekraftig.

Alle ansatte ved NTNU er invitert til å bli med på kampanjen "NTNU Reiseløftet 2019". Målet er å redusere vårt klimafotavtrykk på reiser. For å bli med ønsker vi at du først svarer på en kort spørreundersøkelse om dine reisevaner.  Det tar ca 5 minutter å fylle ut skjemaet. Alle svar behandles konfidensielt.

6. mai setter vi i gang kampanjen med en 3-ukers lagkonkurranse hvor vi skal spare CO2e ved å reise mer bærekraftig. Har du besvart spørreundersøkelsen vil du automatisk få mail om dette.

Deretter håper vi at flest mulig ansatte vil bli med på å avgi et individuelt "Reiseløfte", hvor ansatte kan velge hvordan de vil forbedre sin reisevaner i 2019.

Kampanjen avsluttes i desember med en siste spørreundersøkelse om dine reisevaner.

Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

Utfordringen registreres ikke utslipp, men besparelser. Det vil si at utfordringen inneholder kun aktiviteter som bevisstgjør oss på de positive tiltakene vi kan gjøre for å redusere vårt klimagassutslipp.

Det er best om du går inn hver dag, for å bevisstgjøre deg egen atferd i konkurranseperioden, men du kan registrere aktiviteter opp til 3 dager tilbake i tid.

Utfordringen er ment å bevisstgjøre alle på egen adferd. Om du allerede gjør mange av aktivitetene, kan du registrere dem hver dag og spare mye for laget ditt! Hvis du vil utfordre deg selv mer, kan vi anbefale å rekruttere flere til ditt lag eller å fremsnakke positiv klimaatferd til de rundt deg.

Aktivitetene har en fastsatt besparelse, beregnet ut i fra en gjennomsnittsnordmanns fotavtrykk (13.500kgCO2e). Det vil si at aktivitetene er uavhengig av ditt utgangspunkt før konkurransen. Det gir like konkurransevilkår for alle som deltar, og lavere terskel for at flere deltar. Det viktigste med utfordringen er å skape bevissthet på hva du kan gjøre som enkeltindivid, hvilken effekt det har - og ha det gøy med teamet ditt!

Avdelinger og lage konkurrerer om gjennomsnittlig besparelse, slik at små og store grupper har like sjanser.

Klimaløftet er et verktøy for å invitere individer til å avlegge et løfte om å forbedre en eller flere bærekraftige handliger i sin hverdag. Det kan være å gå en dag ekstra til jobb, eller å spise en dag ekstra grønt. Ved å avlegge et Klimaløfte, vil deltagerne melde seg på en periode med sporing av egen atferd, via ukentlige e-poster. Lengden på et Klimaløfte varer i minimum 4 uker.

 

Du kan sette opp Klimaløftet når du vil i løpet av kampanjen. Klimaløftet vil starte sporing av atferden din fra den uken du setter det opp. Hver epost hvor du sporer din atferd går ut hver mandag morgen, og du blir spurt om å svare for uken før. 

Hvis du setter opp et nytt klimaløfte på en torsdag, vil epsoten du mottar mandagen etter, spørre deg om din atferd for hele den forrige uken, fra mandag til og med søndag. 

Du kan sette opp flere klimaløfter når du ønsker i løpet av kampanjeperioden. Klimaløftene stenger for nye løfter den siste uken før den avsluttende spørreudersøkelsen i kampanjen er sent ut. 

Sporing av ditt klimaløfte gjøres gjennom ukentlig e-post hvor du kan svare med et klikk om de har oppnådd løftet denne uken. 

E-posten som sendes ut hver uke er unik. Hvis du ikke har svart på en e-post en uke, før du mottar den neste, vil du ha mulighet til å svare på den senere når det passer deg. Svarene er endelige og kan bare gis en gang. 

Om deltakeren ikke har oppnådd Klimaløftet sitt en uke, vil de få spørsmål om å legge inn litt mer informasjon om uken. Blant annet stilles det spørsmål om de har tips til organisasjonen for å gjøre det enklere å oppnå sitt løfte. 

Deltakerne kan selv sette opp varigheten på sporing av egen atferd, med minimum 4 uker og maksimum lengden på resten av kampanjeperioden. Det vil si at deltakerne vil få minimum fire e-poster med sporing av ukentlig atferd og en månedlig status e-post med oppsummering av egen og organisasjonens besparelse. 

Verktøyet er designet for å være enkelt og ta lite tid, samtidig gi deltakerne sammenlikninger og statistikk fra hele organisasjonen. Dette er kommunisert i egne status e-poster hver måned og i iFrame Widget som tilleggsprodukt til kampanjenettsider for organisasjonen.

Alle som allerede deltar i kampanjen, vil motta en egen invitasjon med link til Klimaløftet fra Ducky. Team ledere mottar e-post med link som de kan distribuere og invitere de i sitt team som ikke ennå deltar. 

Deltagere i din organisasjon kan delta i kampanjen og sette seg opp Klimaløftet gjennom hele kampanjeperioden. Alle som deltar må ta spørreundersøkelsen før de setter seg opp et klimaløfte, for å beregne et utgangspunkt for fotavtrykk og reisevaner.  

Du kan endre Klimaløftet ved å avslutte det første, og sette opp et nytt. Du kan sette opp et nytt Klimaløftet når du måtte ønske. 

Du kan avslutte Klimakløftet ditt ved å gå inn på tidslinjen din. Logg inn på ducky.eco eller følg linken i hver Klimaløftet e-post til din personlige tidslinje på ducky.eco.

Du finner mulighet for å endre varigheten på Klimaløftet under kampanjetidslinjen på din side når du er logget inn på Ducky.eco. 

Du får en personlig link i hver status e-post hver fjerde uke, hvor du kan dele månedens status for din organisasjon og samtidig invitere andre til å delta i din organisasjon. Linken kan deles automatisk via e-post. 

Ja, du kan sette opp så mange klimaløfter du måtte ønske. Du vil motta en ukentlig e-post for hvert klimaløfte for å spore din atferd for den siste uken. 

Ja, du kan sette opp et klimaløfte når det passer deg, gjennom hele kampanjeperioden. 

5 grunner til å bli med


Gode grunner til å bli med på reiseløftet

  1. Ved å rette innsatsen mot de største utslippene bidrar du å motvirke klimaendringer
  2. Du får bedre samvittighet fordi du gjør noe aktivt

  3. Du bygger fellesskapsfølelse med kolleger

  4. Hvis du sykler og går mer, reduserer du risikoen for livsstilssykdommer