Dame på sykkel. Foto: Bjørg Danielsen/ NTNU

I 2019 skal hele NTNU reise mindre og mer miljøvennlig. Vi inviterer til tidenes reiseutfordring.
Hvordan kan du bidra til å redusere NTNUs utslipp?

Start med å svare på spørreundersøkelsen om dine reisevaner på jobb. Den tar 5 minutter. Registrer deg med din NTNU mailadresse med FEIDE.

Norsk Bli med på reiseløftet

In 2019 all NTNU employees should travel less and in a more environmentally friendly way. We invite you to join the travel challenge of a lifetime. How can you help NTNU lower emissions from your university-related travel?

Start by answering this survey about your travel habits. It takes 5 minutes. Register with your NTNU e-mail at FEIDE

   English Join reiseløftet 

Hvordan reiser vi på NTNU?

Transportmesterskapet


Hva er "Reiseløftet 2019"?

Reise og transport står for 31% av NTNUs klimafotavtrykk. Noe av det mest effektive vi kan gjøre for å redusere vårt karbonfotavtrykk, er rett og slett å reise mindre, og reise mer miljøvennlig. Skal vi klare å skape kunnskap for en bedre verden, må vi også reise bærekraftig.

Alle ansatte ved NTNU er invitert til å bli med på kampanjen "NTNU Reiseløftet 2019". Målet er å redusere vårt klimafotavtrykk på reiser. For å bli med ønsker vi at du først svarer på en kort spørreundersøkelse om dine reisevaner.  Det tar ca 5 minutter å fylle ut skjemaet. Alle svar behandles konfidensielt.

6. mai setter vi i gang kampanjen med en 3-ukers lagkonkurranse hvor vi skal spare CO2e ved å reise mer bærekraftig. Har du besvart spørreundersøkelsen vil du automatisk få mail om dette.

Deretter håper vi at flest mulig ansatte vil bli med på å avgi et individuelt "Reiseløfte", hvor ansatte kan velge hvordan de vil forbedre sin reisevaner i 2019.

Kampanjen avsluttes i desember med en siste spørreundersøkelse om dine reisevaner.

Ofte stilte spørsmål

Hva om jeg må fly i løpet av konkurranseperioden, da vil jeg jo trekke ned laget mitt med mine utslipp?

Utfordringen registreres ikke utslipp, men besparelser. Det vil si at utfordringen inneholder kun aktiviteter som bevisstgjør oss på de positive tiltakene vi kan gjøre for å redusere vårt klimagassutslipp.

Jeg har vært uten internett i helgen og ikke registrert mine aktiviteter. Kan jeg registrere dem i ettertid?

Det er best om du går inn hver dag, for å bevisstgjøre deg egen atferd i konkurranseperioden, men du kan registrere aktiviteter opp til 3 dager tilbake i tid.

Jeg gjør allerede mange av aktivitetene. Kan jeg ikke bidra til laget mitt?

Utfordringen er ment å bevisstgjøre alle på egen adferd. Om du allerede gjør mange av aktivitetene, kan du registrere dem hver dag og spare mye for laget ditt! Hvis du vil utfordre deg selv mer, kan vi anbefale å rekruttere flere til ditt lag eller å fremsnakke positiv klimaatferd til de rundt deg.

Jeg bor kun 250m fra jobben min, mens min kollega må pendle 10km. Hvorfor får vi samme besparelse?

Aktivitetene har en fastsatt besparelse, beregnet ut i fra en gjennomsnittsnordmanns fotavtrykk (13.500kgCO2e). Det vil si at aktivitetene er uavhengig av ditt utgangspunkt før konkurransen. Det gir like konkurransevilkår for alle som deltar, og lavere terskel for at flere deltar. Det viktigste med utfordringen er å skape bevissthet på hva du kan gjøre som enkeltindivid, hvilken effekt det har - og ha det gøy med teamet ditt!

Laget mitt har kun 3 deltagere, mens de andre har over 15 deltagere. Har vi en sjanse for å vinne da?

Avdelinger og lage konkurrerer om gjennomsnittlig besparelse, slik at små og store grupper har like sjanser.


Gode grunner til å bli med på reiseløftet

  1. Ved å rette innsatsen mot de største utslippene bidrar du å motvirke klimaendringer
  2. Du får bedre samvittighet fordi du gjør noe aktivt

  3. Du bygger fellesskapsfølelse med kolleger

  4. Hvis du sykler og går mer, reduserer du risikoen for livsstilssykdommer