Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Informasjon om studiestart høst 2017

– Informasjonsside for deg som skal starte på studier ved Institutt for psykologi høsten 2017

PSYstart - oppstartsarrangement for nye studenter - 17. og 18. august

PSYstart er et obligatorisk arrangement for alle nye studenter som starter på årsstudium i psykologi, bachelorprogrammet i psykologi og profesjonsstudiet i psykologi høsten 2017 (NB! Ikke masterstudenter). Her vil du blant annet treffe instituttleder, faglærere, studieveiledere, linjeforeninger og studentorganisasjoner, og ikke minst dine medstudenter. Det blir servert lunsj begge dagene.

I og med at dette er et obligatorisk arrangement vil begge begge dagene starte med registrering.
Registrering skjer på følgende tidspunkter:

Torsdag 17. august kl. 09.15-10.00
Fredag 18. august kl. 09.15-09.45

PSYstart arrangeres i Idrettssenteret på Dragvoll. Spørsmål om på PSYstart sendes til: psystart@svt.ntnu.no  

Vi har opprettet en lukket Facebook-gruppe for alle nye studenter på årsstudium i psykologi, bachelorprogrammet i psykologi og profesjonsstudiet i psykologi. Gruppen heter PSYstart NTNU 2017

Facebook-gruppen administreres av to studentassistenter som vil hjelpe dere fram til PSYstart.
Vi gleder oss til å møte dere! Velkommen!


Mottak av masterstudenter - fredag 18. august

Alle nye masterstudenter i psykologi møter opp på D13 kl. 10.15 - 11.00

Master i læring – hjerne, atferd, omgivelser: kl. 11.15 -12.00, D138
Master i Arbeids- og organisasjonspsykologi: kl. 11.15 -12.00, D139

Felles lunsj med pizza, brus og salat i kantina kl. 12:00.


Profesjonsstudiet i psykologi

I forbindelse med PSY-START vil det være et eget informasjonsmøte for det nye kullet på Profesjonsstudiet. Det avholdes fredag 18. august kl 11:10 i DI41 på idrettsbygget.


Kontakt instituttet


Ansatte ved instituttet

Telefon: +47 73 59 19 60     

E-post: kontakt@ips.ntnu.no

Besøksadresse: Bygg 12, Nivå 5
Institutt for psykologi, Dragvoll
Åpningstid: 08.30-11.30 og 12.30-14.00

Postadresse: Institutt for psykologi NTNU

7491 Trondheim


Følg instituttet på sosiale medier: 

Facebook-ikon Facebook

Twitter-ikon Twitter