Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for psykologi


Fotomontasje: studenter

Har du interesse for psykologi og ønsker å studere i Trondheim?

Institutt for psykologi tilbyr studier i psykologi på bachelor- og masternivå, i tillegg til profesjonsstudiet i psykologi (psykologutdanning) og doktorgradsutdanning.

Instituttet holder til i landlige omgivelser ved NTNUs campusområde på Dragvoll. Institutt for psykologi er ett av sju institutt ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap.  

 

Kontakt

  Ansatte
  Om oss
  (+ 47) 73 59 19 60
  kontakt@ips.ntnu.no


Postadresse:
Institutt for psykologi, NTNU
7491 Trondheim

Besøksadresse:
Dragvoll bygg 12, nivå 5
Åpningstid: 08.30–11.30 og 12.30–14.00


Facebook. Logo Følg oss på Facebook

Twitter-ikon Følg oss på Twitter


The 19th Conference on Social and Community Psychology – Trondheim, 22.–23. November 2018