Kontaktinformasjon til prosjektets medarbeidere

Kontaktinformasjon til prosjektets medarbeidere

Professor i musikkvitenskap Randi Margrete Selvik (prosjektleder)
Epost: randi.selvik@ntnu.no
Telefon: +47 73597307

Professor i teatervitenskap Svein Gladsø
Epost: svein.gladso@ntnu.no
Telefon: +47 73591824

Førsteamanuensis i dansevitenskap Anne Margrethe Fiskvik
Epost: anne.fiskvik@ntnu.no
Telefon: +47 73597843

Ph.d.-stipendiat Annabella Skagen
Epost: annabella.skagen@ntnu.no
Telefon: +47 73597690

Forsker Ellen Karoline Gjervan
Epost: ellen.gjervan@ntnu.no
Telefon: +47 73596461

Ph.d.-stipendiat Elizabeth Svarstad
Epost: elizabeth.svarstad@ntnu.no
Telefon: +47 73596905

Ph.d.-stipendiat Cecilie Louise Macè Stensrud
Epost: cecilie.stensrud@ntnu.no
Telefon: + 47 73596589
 

NTNU Dragvoll

NTNU Dragvoll

Foto: Thomas Skogestad

Postadresser

Postadresser

Fiskvik, Selvik, Stensrud og Svarstad:
Institutt for musikk
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
7491 Trondheim
 
Gjervan, Gladsø og Skagen:

Institutt for kunst- og medievitenskap
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
7491 Trondheim