Lidenskap eller levebrød

Lidenskap eller levebrød

Program for konferansen Lidenskap eller levebrød 26. – 28. november 2012

Last ned program som PDF

Mandag 26. November – selskapelighet, offentlighet, dilettantisme
11.00   Kaffe og registrering
11.30   Velkomst ved prosjektleder Randi M. Selvik. Hilsen fra instituttleder Trine Knutsen, Institutt for musikk
Svein Gladsø: Innledning. Overgripende spørsmål og utfordringer
12.00   Marie-Theres Federhofer: Fra hoffmannen til den informerte dilettanten. Dilettantisme-konsepter mellom renessansen og nytiden
12.45   Lunsj
14.00   Ida Bull: Teater og musikk som bidrag til borgerskapets politiske kultur
14.45   Anne og Petra Helgesen: Eksklusiv og ekskluderende? Kastet den profesjonelle kunsten barnet ut med badevannet?
15.30   Slutt

19.00: Uhøytidelig danseskole i Kammersalen, Olavshallen
20.00: Sosialt vannhull på Credo Bistro (2. etg)

Tirsdag 27. november – profesjonalisering
Avdeling 1: Internasjonale forbindelser
09.00   Jens Hesselager: Musikteater hos omrejsende teaterselskabe: kritik, provins og småstatsmentalitet i Danmark efter 1814
09.45   Martin Wåhlberg: Arietten i fransk opéra-comique i andre halvdel av 1700-tallet: form og profesjon
10.15   Randi M. Selvik: Det lette operarepertoaret. «Syngestykker» i Norge på tidlig 1800-tall – dilettantkultur og profesjonelt levebrød
10.45   Kaffe
11.15   Anne M. Fiskvik: Dansemestre som formidlere av internasjonale strømninger
11.45   Egil Bakka: Borte utan spor? Historiske kjelder for dansevitskapen
12.30   Lunsj

Avdeling 2. Nasjonale/lokale nedslag
13.30   Leif Jonsson: Om musikere og kunstnere i Trondheim i en hundreårsperiode rundt 1800
14.00   Live Hov: Teater som levebrød – for kvinner?
14.30   Kaffe
15.00   Jon Nygaard: Hvem ble de første profesjonelle? Henrik Ibsen som et glanseksempel
15.30   Thoralf Berg: Om de profesjonelle skuespillernes pionérår (1829–1836) i Trondheim
16.00   Slutt  

1900: Konferansemiddag på Dokkhuset

Onsdag 28. november – offentligheter
10.15   Astrid von Rosen: Accessing the Action – att få tillträde till en mångfacetterad offentlighet genom praktikbaserad tolkning
10.45   Kaffe
11.15   Annabella Skagen: «Hjemmeteater» i 1790-årene: Mellom offentlig festivalkultur og privat selskapelighet
11.45   Ellen K. Gjervan: Privat teateraktivitet rundt 1800 – noen metodiske utfordringer
12.15   Lunsj
13.30   Jørgen Langdalen: Le galant-homme – Paris, Leipzig, Hamburg, København, Christiania
14.15   Avsluttende diskusjon
15.00   Slutt

Rowlandson: 'A Ball at Scarborough' (ca 1820)

Rowlandson: 'A Ball at Scarborough' (ca 1820)