Eierskap Adressaparken

Eierskap Adressaparken

 

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

AdresseavisenTrondheim kommuneNTNU

Finansiering av Adressaparkens infrastruktur er et spleiselag mellom Adresseavisen, Trondheim kommune og NTNU.


Styringsgruppe

Styringsgruppe

Tove Nedreberg  – administrerende direktør, Adresseavisen

Ola By Rise – kommunaldirektør næring og kultur, Trondheim kommune

Anne Kristine Børresen (leder)  – professor og dekan ved Det humanistiske fakultet, NTNU


Politisk behandling

Politisk behandling

Formannskapet i Trondheim kommune tok prosjektet «Verftsparken – ny arena for kunstopplevelse, kunnskapsformidling og samfunnsdebatt» til orientering i mars 2015.

Orienteringen gjorde rede for bakgrunn, parken og bruk av parken, organisering, finansiering og fremdrift.