Adressaparken

Karusell

  • Bilder fra Adressaparken. Foto: Wendy Ann Mansilla

  • Art exhibition. Photo

  • Children playing in art work of light. photo

  • Photo of underground tunnel in red blue and green colour

Hva er Adressaparken

 

Hva er Adressaparken

Teknologihovedstaden Trondheims nye uterom blir et levende laboratorium for forskning og innovasjon, testing av nye løsninger, arena for samfunnsdebatt og kunnskapsformidling koblet til kunst og teknologi.

Adressaparken ble etablert da Adresseavisen flyttet til nye lokaler på Verftstomta. Den teknologiske infrastukturen i Adressaparken er et samarbeid mellom Adresseavisen, Trondheim kommune og NTNU. Programkomitéen koordinerer aktivitetene i parken. Parken er et laboratorium for forskere og studenter ved NTNU.

 

Hva skjer

Hva skjer

HVA SKJER: Arrangementsoversikt på NTNU ARTEC

Vil du bruke Adressaparken?

Infrastruktur og sensordata er tilgjendgelig

Vil du bruke Adressaparken?

Visjon Adressaparken

 

Visjon Adressaparken

Parken skal være en åpen arena for utprøving av nye uttrykk og nye, digitale fortellerformer. Den skal være et sted for lek, utforskning og læring – og for undring, opplevelse og rekreasjon.

Her skal alle besøkende kunne bli overrasket og begeistret, både gjennom det de opplever og det de kan være med på. Innhold og aktiviteter er basert på teknologi, medievirksomhet og kunst.

 

RGB Playspace

COMMISSIONED ARTIST

RGB Playspaces

Wendy Ann MansillaKunstner Wendy Ann Mansilla er engasjert for å lage Adressaparkens interaktive kunstinstallasjon i tunnelen:

RGB Playspace

Ved bruk av LED lys-strimler og trykkfølsomme sensorer kan besøkende beveger seg rundt i tunnelen og skape sitt eget lys og lydbilde.

RGB Playspace er støttet av Norsk kulturråd

Norsk Kulturfond logo