Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 18, No 1 (2008): The epidemiology of rheumatic diseases / Revmatiske sykdommers epidemiologi Epidemiologi ved systemisk lupus erythematosus (SLE) Abstract   PDF
Inge-Margrethe Gilboe
 
Vol 18, No 1 (2008): The epidemiology of rheumatic diseases / Revmatiske sykdommers epidemiologi Epidemiologi ved systemisk sklerose (sklerodermi) Abstract   PDF
Jan Tore Gran, Øyvind Midtvedt
 
Vol 18, No 1 (2008): The epidemiology of rheumatic diseases / Revmatiske sykdommers epidemiologi Epidemiologien ved juvenil idiopatisk artritt og andre artritter i barnealderen Abstract   PDF
Berit Flatø, Odd Vinje
 
Vol 14, No 1 (2004): Epidemiological registries - access, possibilities and limitations / Epidemiologiske registre - tilgang, muligheter og b Epidemiologisk forskning med utgangspunkt i Medisinsk fødselsregister Abstract   PDF
Anne Kjersti Daltveit, Lorentz M. Irgens
 
Vol 19, No 2 (2009): Tema: Trygdeepidemiologi Epidemiologisk forskning om uførepensjon i Norden Abstract   PDF
Johan Håkon Bjørngaard, Steinar Krokstad, Roar Johnsen, Anita Oxaas Karlsen, Kristine Pape, Morten Støver, Steinar Westin
 
Vol 18, No 1 (2008): The epidemiology of rheumatic diseases / Revmatiske sykdommers epidemiologi Epidemiologiske forhold ved ankyloserende spondylitt Abstract   PDF
Gunnstein Bakland
 
Vol 25, No 1-2 (2015): Theme: History of Epidemiology in Norway Epidemiology and health policy: How to avoid becoming prisoners of the proximate Abstract   PDF
Steinar Westin
 
Vol 18, No 1 (2008): The epidemiology of rheumatic diseases / Revmatiske sykdommers epidemiologi Epidemiology of ANCA associated vasculitis Abstract   PDF
Wenche Koldingsnes, Hans C. Nossent
 
Vol 3, No 3 (1993): Epidemiology of asthma / Astmaepidemiologi Epidemiology of asthma / Astmaepidemiologi Abstract   PDF
Espen Bjertness
 
Vol 4, No 2 (1994): Epidemiology of cancer / Kreftepidemiologi Epidemiology of cancer / Kreftepidemiologi Abstract   PDF
-- --
 
Vol 3, No 2 (1993): Epidemiology of cardiovascular diseases / Hjerte-kar epidemiologi Epidemiology of cardiovascular diseases / Hjerte-kar epidemiologi Abstract   PDF
Espen Bjertness
 
Vol 3, No 1 (1993): Epidemiology of chronic diseases / Kroniske nevrologiske sykdommers epidemiologi Epidemiology of chronic diseases / Kroniske nevrologiske sykdommers epidemiologi Abstract   PDF
Espen Bjertness
 
Vol 4, No 1 (1994): Epidemiology of diabetes / Diabetesepidemiologi Epidemiology of diabetes / Diabetesepidemiologi Abstract   PDF
-- --
 
Vol 5, No 1 (1995): Epidemiology of infectious diseases / Infeksjonsepidemiologi Epidemiology of infectious diseases / Infeksjonsepidemiologi Abstract   PDF
-- --
 
Vol 22, No 2 (2012): Aldring og eldres helse Epidemiology of stroke in the elderly in the Nordic countries. Incidence, survival, prevalence and risk factors Abstract   PDF
Torgeir Engstad, Tora Torgersen Engstad, Matti Viitanen, Hanne Ellekjær
 
Vol 17, No 2 (2007): Medisinsk fødselsregister gjennom 40 år. Festskrift ved Lorentz M. Ingens' avgang Er det forskningsmessig interessant å koble data fra Medisinsk fødselsregister med data fra Kreftregisteret? Abstract   PDF
Steinar Tretli, Tom Grotmol
 
Vol 7, No 2 (1997): The National Health Screening Service and collaborators / Statens helseundersøkelser og samarbeidspartnere Er konsum av melk og egg assosiert med risiko for kreft? Foreløpige resultater fra en prospektiv undersøkelse Abstract   PDF
Grethe Albrektsen, Ivar Heuch, Bjarne Koster Jacobsen, Gunnar Kvåle
 
Vol 15, No 1 (2005): Early exposure and later disease / Tidlig eksponering og senere sykdom Er prenatale eller postnatale forhold viktigst for voksen helse? Eksemplet forhøyet blodtrykk Abstract   PDF
Hans Magne Gravseth, Petter Kristensen, Rannveig Nordhagen
 
Vol 20, No 2 (2011): Fysisk aktivitet og helse / Physical activity and health Er selvrapportert fysisk aktivitet egnet til å belyse helsevirkninger av lett fysisk aktivitet? Abstract   PDF
Victoria Telle Hjellset, Arne T. Høstmark
 
Vol 9, No 1 (1999): Epidemiology of occupational medicine / Arbeidsmedisinsk epidemiologi Erfaringer med intervensjonsforsøk i yrkesepidemiologi: Basert på studier av miljøtiltak for å forbedre inneklima i kontormiljø Abstract   PDF
Knut Skyberg, Knut Skulberg
 
Vol 21, No 1 (2011): Rusmiddelepidemiologi / Alcohol and drug use epidemiology" Estimating levels and trends in alcohol use – investigating the validity of estimates based on Norwegian population surveys Abstract   PDF
Ståle Østhus, Ellen J. Amundsen
 
Vol 11, No 2 (2001): The Cancer Registry of Norway, 50 years / Kreftregisteret 50 år (Volume 11, No. 2,125-204 ). Estimation of the variation in risk by occupation for 31 cancer sites Abstract   PDF
Tor Haldorsen
 
Vol 12, No 3 (2002): Epidemiology of psychiatric diseases / Psykiatrisk epidemiologi Etablering av en gruppe for psykiatrisk epidemiologisk forskning i Bergen Abstract   PDF
Alv A. Dahl m.fl
 
Vol 14, No 1 (2004): Epidemiological registries - access, possibilities and limitations / Epidemiologiske registre - tilgang, muligheter og b Etablering av et personentydig Norsk pasientregister: utdrag av høringsbrev og rapport Abstract   PDF
Inger Cappelen
 
Vol 16, No 2 (2006): Clinical epidemiology / Klinisk epidemiologi Etiologisk versus prognostisk strategi i klinisk epidemiologisk forskning Abstract   PDF
Mikael Abdelnoor, Irene Sandven
 
176 - 200 of 723 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>