Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 19, No 2 (2009): Tema: Trygdeepidemiologi Eksempler på bruk av koblinger mellom helseundersøkelser og FD-trygd for forskning under den trygdemedisinske modellen, attraksjonsmodellen og utstøtningsmodellen Abstract   PDF
Arnstein Mykletun, Simon Øverland
 
Vol 19, No 2 (2009): Tema: Trygdeepidemiologi Eksponering, lungefunksjon og inflammasjonsmarkører hos asfaltarbeidere* Abstract   PDF
Britt Grethe Randem, Bente Ulvestad
 
Vol 5, No 2 (1995): Smoking / Røyking Eks-røykere og lårhalsbrudd Abstract   PDF
Lisa Forsén
 
Vol 7, No 2 (1997): The National Health Screening Service and collaborators / Statens helseundersøkelser og samarbeidspartnere Ekteskapelig status, risikofaktorer og dødelighet av hjerte-karsykdommer og alle årsaker: En 18 års dødelighetsoppfølging av 28 170 menn og 26 235 kvinner i Finnmark, Oppland og Sogn og Fjordane Abstract   PDF
Randi M. Selmer
 
Vol 14, No 2 (2004): Environmental epidemiology / Miljøepidemiologi Eldre personer er sårbare i ekstreme værsituasjoner Abstract   PDF
Anette Hylen Ranhoff
 
Vol 17, No 2 (2007): Medisinsk fødselsregister gjennom 40 år. Festskrift ved Lorentz M. Ingens' avgang Elektronisk pasientjournal: Filene og fortroligheten Abstract   PDF
Georg Apenes
 
Vol 21, No 2 (2012): Biobanking: From vision to reality ELSI challenges and strategies of national biobank infrastructures Abstract   PDF
Isabelle Budin-Ljøsne, Jennifer R. Harris, Jane Kaye, Bartha Maria Knoppers, Anne Marie Tassé
 
Vol 21, No 2 (2012): Biobanking: From vision to reality Embedding biobanks as tools for personalised medicine Abstract   PDF
Jane Kaye
 
Vol 14, No 1 (2004): Epidemiological registries - access, possibilities and limitations / Epidemiologiske registre - tilgang, muligheter og b En biobanklov til besvær? Abstract   PDF
Anne Forus
 
Vol 27, No 1-2 (2017): Festskrift for Medisinsk fødselsregisters 50 års jubileum En fornyet informasjonsmodell for Medisinsk fødselsregister Abstract   PDF
Marta Ebbing
 
Vol 6, No 1 (1996): Alcohol and drugs / Alkohol og narkotika En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring Abstract   PDF
Kari-Mette Beylich m. fl Beylich m. fl
 
Vol 27, No 1-2 (2017): Festskrift for Medisinsk fødselsregisters 50 års jubileum En kvinnes reproduksjon og hennes livslengde – er der noen sammenheng? Abstract   PDF
Rolv Skjærven
 
Vol 23, No 2 (2013): Tema: Kunnskapshåndtering / Knowledge Management En ny generasjon troverdige kliniske retningslinjer Abstract   PDF
Per Olav Vandvik, Rigmor Berg, Gunn Vist
 
Vol 12, No 2 (2002): Genetic epidemiology / Genetisk epidemiologi En oversikt over design i klassisk genetisk epidemiologi Abstract   PDF
Per Magnus, Rolv T. Lie
 
Vol 7, No 2 (1997): The National Health Screening Service and collaborators / Statens helseundersøkelser og samarbeidspartnere En prospektiv undersøkelse av sammenhengen mellom kosthold og kreft blant middelaldrende kvinner og menn i Norge 1977-1992. Prosjektbeskrivelse Abstract   PDF
Marit Bragelien Veierød
 
Vol 7, No 2 (1997): The National Health Screening Service and collaborators / Statens helseundersøkelser og samarbeidspartnere Endring av helsevaner – for helsens skyld eller for å gå ned i vekt? Abstract   PDF
Bjørg Berge Skåra, Sidsel Graff-Iverse
 
Vol 16, No 2 (2006): Clinical epidemiology / Klinisk epidemiologi Endringer i forskningsaktiviteten ved Universitetssykehuset Nord-Norge Abstract   PDF
Bjørn Odvar Eriksen, Elin Evensen
 
Vol 7, No 2 (1997): The National Health Screening Service and collaborators / Statens helseundersøkelser og samarbeidspartnere Enkle spirometrimålinger i en generell mannlig befolkning Abstract   PDF
Sjur Humerfelt, G. E. Eide, A. Gulsvik
 
Vol 2, No 2 (1992): Environmental epidemiology / Miljøepidemiologi Environmental epidemiology / Miljøepidemiologi Abstract   PDF
Espen Bjertness
 
Vol 14, No 2 (2004): Environmental epidemiology / Miljøepidemiologi Environmental epidemiology in Norway Abstract   PDF
Bert Brunekreef
 
Vol 18, No 1 (2008): The epidemiology of rheumatic diseases / Revmatiske sykdommers epidemiologi Epidemiologi av urinsyregikt Abstract   PDF
Johan F. Skomsvoll, Erik Rødevand
 
Vol 18, No 1 (2008): The epidemiology of rheumatic diseases / Revmatiske sykdommers epidemiologi Epidemiologi ved blandet bindevevsykdom, mixed connective tissue disease (MCTD) hos barn Abstract   PDF
Odd Vinje, Berit Flatø
 
Vol 18, No 1 (2008): The epidemiology of rheumatic diseases / Revmatiske sykdommers epidemiologi Epidemiologi ved juvenil systemisk lupus erythematosus Abstract   PDF
Odd Vinje, Berit Flatø
 
Vol 18, No 1 (2008): The epidemiology of rheumatic diseases / Revmatiske sykdommers epidemiologi Epidemiologi ved korsryggsmerter Abstract   PDF
Dag Magnar Soldal
 
Vol 18, No 1 (2008): The epidemiology of rheumatic diseases / Revmatiske sykdommers epidemiologi Epidemiologi ved sklerodermi hos barn Abstract   PDF
Odd Vinje, Berit Flatø
 
151 - 175 of 723 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>