Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 19, No 2 (2009): Tema: Trygdeepidemiologi Utvidet egenmelding – en vei mot riktigere sykefravær? Abstract   PDF
Nils Fleten, Line Krane, Roar Johnsen
 
Vol 13, No 1 (2003): Data from The National Health Screening Service - background and use / Data fra SHUS - bakgrunn og anvendelse Utvikling og drift av Nettverk for Psykiatrisk Epidemiologi (NEPE) Abstract   PDF
Alv A. Dahl m.fl.
 
Vol 10, No 1 (2000): Epidemiology of nutrition / Ernæringsepidemiologi (Volume 10, No. 1, 3-108). Valg av metode for en landsrepresentativ undersøkelse av kostholdet blant sped- og småbarn i Norge - Spedkost og Småbarnskost Abstract   PDF
Britt Lande, Lene Frost Andersen, Anne Bærug, Kerstin Trygg, Kari Lund-Larsen, Gunn-Elin Aa. Bjørneboe
 
Vol 5, No 2 (1995): Smoking / Røyking Var manglende forståelse av tobakksepidemiens dynamikk en årsak til forsinket tobakksprevensjon? Abstract   PDF
Karl Erik Lund
 
Vol 21, No 1 (2011): Rusmiddelepidemiologi / Alcohol and drug use epidemiology" Variations in treatment organisation, practices and outcomes within the Norwegian Opioid Maintenance Treatment Programme Abstract   PDF
Linn Gjersing, Helge Waal, Jo Røislien, Michael Gossop, Thomas Clausen
 
Vol 18, No 2 (2008): Pharmacoepidemiology Veitrafikkulykker knyttet til forskrivning av legemidler:En registerbasert kohortstudie, Abstract   PDF
Anders Engeland, Jørgen G. Bramness, Jørg Mørland, Svetlana Skurtveit
 
Vol 7, No 1 (1997): Perinatal epidemiology / Perinatal epidemiologi Vi trenger longitudinelle epidemiologiske undersøkelser av psykiske lidelser og utviklingsforstyrrelser hos barn Abstract   PDF
Bente Gjærum, Torunn S. Nøvik
 
Vol 12, No 2 (2002): Genetic epidemiology / Genetisk epidemiologi Vi trenger sterkere samarbeid. Om behovet for koordinering av genetisk epidemiologisk forskning i Norge Abstract   PDF
Camilla Stoltenberg
 
Vol 22, No 2 (2012): Aldring og eldres helse Viktigheten av fysisk aktivitet og trening blant eldre Abstract   PDF
Hilde Lohne-Seiler, Monica Klungland Torstveit
 
Vol 16, No 2 (2006): Clinical epidemiology / Klinisk epidemiologi Vitamin D deficiency, secondary hyperparathyroidism and bone mineral density in Pakistani and Norwegians living in Oslo, Norway / Vitamin D-mangel, sekundær hyperparathyroidisme og bentetthet hos pakistanere og nordmenn bosatt i Oslo Abstract   PDF
Kari Alvær, Kristin Holvik, Anne Johanne Søgaard, Jan A. Falch, Haakon E. Meyer
 
Vol 13, No 1 (2003): Data from The National Health Screening Service - background and use / Data fra SHUS - bakgrunn og anvendelse Voices of Women - perceptions of health, illness and health care service during pregnancy in Northwest Russia and Northern Norway in 2000 Abstract   PDF
Eli Heiberg m.fl.
 
Vol 10 (2000): Supplement 2 Vol 10 (2000): Supplement 2 Abstract   PDF
- -
 
Vol 26 (2016): Supplement 1 Vol 26 (2016): Supplement 1 Abstract   PDF
- -
 
Vol 6 (1996): Supplement 3 Vol 6 (1996): Supplement 3 Abstract   PDF
- -
 
Vol 7 (1997): Supplement 2 Vol 7 (1997): Supplement 2 Abstract   PDF
- -
 
Vol 8 (1998): Supplement 1 Vol 8 (1998): Supplement 1 Abstract   PDF
- -
 
Vol 12, No 3 (2002): Epidemiology of psychiatric diseases / Psykiatrisk epidemiologi Volden som rammer kvinner og volden som rammer menn – to ulike verdener? Abstract   PDF
Arne Hjemmen m.fl
 
Vol 25, No 1-2 (2015): Theme: History of Epidemiology in Norway What happens in Norwegian epidemiological research on mental health? A contemporary perspective Abstract   PDF
Kristian Tambs
 
Vol 24, No 1-2 (2014): Theme: The Norwegian Mother and Child Cohort Study – history, scientific activities and future opportunities Why did we start the MoBa study? Abstract   PDF
Leiv S. Bakketeig
 
Vol 25, No 1-2 (2015): Theme: History of Epidemiology in Norway Women’s health and gender perspectives in the history of modern Norwegian epidemiology Abstract   PDF
Berit Schei, Berit Rostad
 
Vol 15, No 2 (2005): Global health research / Global helse Zinc and childhood infections: From the laboratory to new treatment recommendations Abstract   PDF
Tor A. Strand, Maria Mathisen
 
Vol 9, No 2 (1999): Gender disparities in health / Kjønnsulikheter i helse Ørebetennelser hos barn – "alle har noen, men gutter har flest" Abstract   PDF
Kari J. Kværner
 
Vol 19, No 2 (2009): Tema: Trygdeepidemiologi ”Fra passivitet til aktivitet” – En oversikt over utvikling og endringer på folketrygdens områder de senere årene Abstract   PDF
Grete Damberg
 
701 - 723 of 723 Items << < 24 25 26 27 28 29