Archives

1999

Vol 9, No 2 (1999): Gender disparities in health / Kjønnsulikheter i helse

Guest editor: Berit Schei, Inger Stensholt and Johanne Sundby

(Volume 9, No. 2, 91-180)


1998

Vol 8, No 1 (1998): Geographical epidemiolog / Geografisk epidemiologi

Guest editor: Asbjørn Aase

(Volume 8, No. 1, 3-108)

Vol 8, No 2 (1998): The epidemiology of ageing

Guest editor: Maurice B. Mittelmark

(Volume 8, No. 2, 113-201)

Vol 8 (1998): Supplement 1

The 8th Norwegian Conference on Epidemiology (Oslo (Kreftregisteret), 3-4 June 1998)


1997

Vol 7, No 1 (1997): Perinatal epidemiology / Perinatal epidemiologi

Guest editor: Camilla Stoltenberg

Til debatt:
Eystein Glattre, Rått forsvar for forskeres bruk av induksjon s.133, pdf ikke tilgjengelig

Vol 7 (1997): Supplement 2

The 7th Norwegian Conference on Epidemiology (Trondheim, 3-4 November 1997)


1996

Vol 6 (1996): Supplement 3

The 6th Norwegian Conference on Epidemiology (Svalbard, 30-31 May 1996)

 


1995

Vol 5, No 2 (1995): Smoking / Røyking

Guest editor: Kjell Bjartveit

Korte bidrag fra Osteoporosesymposium, Tromsø 21.09.95 og Trondheim 22.09.95


1994

Vol 4, No 1 (1994): Epidemiology of diabetes / Diabetesepidemiologi

Guest editor: Geir Joner

Tema: Diabetesepidemiologi

Geir Joner, Innledning
Geir Joner, Insidens og prevalens av Type 1 diabetes mellitus i Norge
Geir Joner, Prevalens av Type 2 diabetes mellitus i Norge
Randi Myhr, Forekomst av diabetes i Norge belyst ved legemiddelstatistikk
Geir Joner, Ikke-genetiske årsaksforhold ved Type 1 diabetes mellitus
Kjersti Skjold Rønningen, Arvelig risiko og forekomst av Type 1 diabetes i Europa
Harald Bergrem og Rune Hapnes, Prevalensen av retinopathi og nefropathi hos diabetikere i en Rogalandskommune
Jak Jervell og med.arb, Resultatet av svangerskap hos diabetikere. Utviklingen i Norge fra 1967 til 1990
Inger Njølstad, De diabetiske senkomplikasjoners epidemiologi
Sverre Uhlving, Amputasjonsforekomst i normalpopulasjonen og diabetikere i Sverige
Anders Hartmann og Per Fauchald, De diabetiske senkomplikasjoners epidemiologi: Nyrer
Marit Bjørgaas, Akutte komplikasjoner hos barn med diabetes mellitus-epidemiologiske aspekter
Hrafnkell Thordarson, Plutselig uventet død hos diabetikere under 40 år
Øystein Krüger og medarbeidere, Dødelighet blant diabetikere i Nord-Trøndelag 1984-90 i relasjon til forventet dødelighet

CONOR

Per Magnus, Hva skjer?

Andre fagartikler

Harald M Johnsen, Et alternativ til cox's regresjonsmodell i overlevelsesanalyse

Vol 4, No 2 (1994): Epidemiology of cancer / Kreftepidemiologi

Tema: Kreftepidemiologi

Frøydis Langmark, Innledning
Frøydis Langmark, Endringer i kreftinsidens
Frøydis Langmark, Clustering av krefttilfeller
Sverre Langård, Fordeling av årsaksvekst ved arbeids- og miljøbetingede sykdommer på bakgrunn av epidemiologiske data
Pål Møller, Genetisk epidemiologi ved hyppige kreftformer
Inger-Lise Hansteen og medarbeidere, Er øket antall kromosomskader i humane lymfocytter et mål for kreftrisiko?
Eystein Glattre, Epidemiologiske dybdestudier: noen merknader
Grethe Albrektsen, Ivar Heuch, Steinar Tretli og Gunnar Kvåle, Graviditeter og brystkreftrisiko: en populasjonsbasert, prospektiv studie av norske kvinner
Anne O Olsen, Per Magnus, Kirsti Gjøen, Ivar Ørstavik og Toril Sauer, Dysplasi og kreft i livmorhals - Har livsstilsfaktorer noen betydning?
Maria Gard og Steinar Tretli, Kosthold og brystkreft
Inger Stensvold og Bjarne K Jacobsen, Kaffe konsum og kreftinsidens
Kristina Kjærheim, Kreftrisiko i restaurantbransjen
Petter Kristiansen, Hva særpreger kreftforekomst i landbrukssektoren
Tor Erik Danielsen, Sverre Langård og Aage Andersen, Lungekreft blant sveisere og andre produksjonsarbeidere ved samme bedrift
Anders Engeland, Tor Haldorsen og Steinar Tretli, Prediksjon av kreftdødelighet basert på relativ overlevelse
Per-Henrik Zahl, Relativ overlevelse og forventet overlevelse
Per-Henrik Zahl, Correlated frailty models- Modelling of unobserved correlated risks of deaths


1993

Vol 3, No 3 (1993): Epidemiology of asthma / Astmaepidemiologi

Tema: Astmaepidemiologi

Johny Kongerud og Jacob Boe, Innledning
Johny Kongerud og Jacob Boe, Astma-en epidemiologisk utfordring
Amund Gulsvik og medarbeidere, Obstruktive lungesykdommer hos voksne
Turid Lingaas Holmen, Diagnostisering og klassifisering av astma i epidemiologiske studier
Per Magnus, Jennifer R. Harris og Kristian Thambs, Utbredelse og arvelighet av astma blant norske tvillinger
Per Nafstad, Barns tobakksrøykeksponering in utero og i de første leveår
Jocelyne Clench-Aas og Steinar Larsen, A model to estimate exposure to traffic pollution, a basis for studying its possible contribution to asthma
Liv Belsby og Liv Grøtvedt, Barns sykelighet og miljøet
Kjell Aas, Epidemiologiske undersøkelser av astma hos barn
Roald Bolle, Utbredelse av astma, høysnue og atopisk eksem blant skole barn i Nord-Norge
Jon Steen-Johansen og medarbeidere, Astma hos skolebarn i Telemark
Inger Johanne Skarpaas, Forekomst av astma og atopirelaterte plager i en skole-barnspopulasjon i Oslo

Andre fagartikler:

Harald M. Johnsen, Heterogenitet i forløpsanalyse

Vol 3, No 2 (1993): Epidemiology of cardiovascular diseases / Hjerte-kar epidemiologi

Tema: Hjerte-kar epidemiologi

Dag S. Thelle, Innledning
Aage Tverdal, Hjerte-kar epidemiologi
EB Løken, K Solvoll og CA Drevon, Kostholdsdata i fylkesundersøkelsene
Bjarne K. JacobsenI, Forebygging av hjerte-karsykdommer
Anders Forsdahl, Fattigdom i oppveksten
Jan Marcus Sverre, Secular trends in coronary heart disease mortality in Norway
H Refsum, SE Vollset, G Kvåle, Plasma homocystein
Dag S. Thelle, Risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer

CONOR

Tom Sørensen, Mental helse- psykisk helse som fokus i CONOR sammenheng

Vol 3, No 1 (1993): Epidemiology of chronic diseases / Kroniske nevrologiske sykdommers epidemiologi

Tema: Kroniske nevrologiske sykdommers epidemiologi

Espen Bjertness, Innledning
LJ Launer, A Hofman, EURODEM Concerted actions, Dementing diseases
Gustavo Román, Vascular dementia
Espen Bjertness, Alzheimer's disease
M Zuber, Parkinson's disease
Knut Engedal, Frontallappdemens
Torgeir B. Wyller, Ischemiske hjerneslag
Anne Brækhus, Akutt konfusjon
Per H. Finne, Cerebral parese
Yngve Løyning, Epilepsi
Petter Strømme, Mental retardasjon
Trond Riise, Multippel sklerose

Conor:

Roar Johnsen og Olav Helge Førde, Muskel-skjelett sykdommer
Egil Arnesen, Genetisk forskning
Olav Helge Førde, Vil vi? Får vi ressurser

Forskningsprosjekt:

Truls Østbye and Ian McDowell, The Canadian study on health and aging


1992

Vol 2, No 2 (1992): Environmental epidemiology / Miljøepidemiologi

Tema: Miljøepidemiologi

Grete Botten, Innledning
Henrik Huitfeldt
og Grete Botten, Biomarkører
Kolbjørn Zahlsen og Odd G. Nilsen, Nikotin i hår
Gisle Fosse, Gro Wesenberg og Rune Eide, Tenner som miljøindikator
Per Nafstad, Miljø og barneastma
Aage Andersen, Yrkesbetinget kreft
Kristina Kjærheim, Kreftrisiko i hotell- og restaurantbransjen
Tore Tynes, Elektromagnetiske felt og kreftrisiko
Knut, Magnus, Anders Egeland og Tor Haldorsen, Radon i boliger og lungekreft i Norge
Frøydis Langmark, Miljø, vern av individet og kreft. Et innspill i personverndebatten

Tema: CONOR
Per Magnus, CONOR - en forskningside under debatt
Grete Botten, Miljøepidemiologiske studier innen CONOR

Tema: HEMIL
Dag Thelle, Refleksjoner over epidemiologi

Vol 2, No 3 (1992): Genetic epidemiology / Genetisk epidemiologi

Tema: Genetisk epidemiologi

Per Magnus, Innledning
Rolf Terje Lie, Case-control studier: kandidatgen-miljøeksponering
TI Andersen og A-L Børresen, Genetikk og brystkreft
Kåre Berg, Genetikk og hjerteinfarkt
Bjørn Johansen, Genetikk og lungesykdom
Grete Botten, Genetikk og asthma
K Skjold Rønningen, Genetikk og type 1 diabetes
Kåre Tolo, Genetikk og periodontitt
J T Gran, Genetikk og inflam. revmatiske sykdommer
Einar Kringlen, Genetikk og psykiatri
Per Magnus, Etikk og genetisk epidemiologi

Personverndebatten:

Georg Apenes, Borgeren som forskningsobjekt

Conor:

K Tambs, Ungdomsundersøkelsen under CONOR
Lars Wichstrøm, Ung i Norge
Anne Inger H Borge, Utviklingspsykopatologi
B K Jacobsen, Hjerte/kar-epidemiologi i CONOR
K B Karlsen, Fremmøte ved hjerte/kar-undersøkelsene

Spesialitetsdebatten

K-I Klepp, Epidemiologi som spesialitet: Uff nei!
H M Eriksen, Epidemiologi og klinisk odontologi


1991


51 - 70 of 70 Items     << < 1 2 3