1.
Graff-Iversen S. 40 år gamle kvinner som bruker hormonregimer – sunne utvalg eller risikogrupper?. NJE [Internet]. 6Nov.2009 [cited 22Feb.2020];11(1). Available from: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/538