1.
Graff-Iversen S. 40 år gamle kvinner som bruker hormonregimer – sunne utvalg eller risikogrupper?. Nor J Epidemiol [Internet]. 2009Nov.6 [cited 2020Oct.29];11(1). Available from: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/538