1.
Grimsrud TK. Samle, telle, regne, fortolke – tilbakeblikk på Kreftregisterets statistikkproduksjon og forskning gjennom 70 år. Nor J Epidemiol [Internet]. 2022Oct.12 [cited 2023Jun.1];30(1-2). Available from: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/4989