1.
Odsbu I, Handal M, Hjellvik V, Borchgrevink PC, Clausen T, Hamina A, Lid TG, Nesvåg R, Skurtveit S. Bruk av andre vanedannende legemidler blant opioidbrukere med langvarige smerter. Nor J Epidemiol [Internet]. 2021Aug.16 [cited 2023Jun.1];29(1-2). Available from: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/4045