1.
Grimsmo A. Tidlige brukere av alkohol – hvem er de? Kjennetegn ved ungdom som starter tidlig med alkohol. NJE [Internet]. 14Oct.2009 [cited 22Feb.2020];6(1). Available from: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/339