1.
Beylich m. fl K-MB m. fl. En kartlegging av forekomsten av forskjellige rusmidler blant norske motorvognførere pågrepet av politiet, med mistanke om påvirket kjøring. Nor J Epidemiol [Internet]. 2009Oct.14 [cited 2021Jan.25];6(1). Available from: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/333