1.
Irgens LM. Medisinsk fødselsregisters fødsel og senere vekst; noen observasjoner og refleksjoner fra hornet på veggen. Nor J Epidemiol [Internet]. 2017Oct.26 [cited 2024Jun.19];27(1-2). Available from: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/2395