1.
Irgens LM. Medisinsk fødselsregisters fødsel og senere vekst; noen observasjoner og refleksjoner fra hornet på veggen. NJE [Internet]. 26Oct.2017 [cited 19Jun.2019];27(1-2). Available from: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/2395