1.
Austvoll-Dahlgren A, Johansen M. Pasienten som medvirker og kunnskapshåndterer. Nor J Epidemiol [Internet]. 2013Nov.12 [cited 2023Nov.30];23(2). Available from: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/1649