1.
Denison E. Kunnskapsbasert folkehelse – eksempel fysisk aktivitet. Nor J Epidemiol [Internet]. 2013Nov.11 [cited 2024Feb.25];23(2). Available from: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/1642