1.
Fure B, Ormstad SS, Vang VJ, Lauvrak V, Frønsdal KB, Skår Åse, Arentz-Hansen H. Mini-metodevurdering: Rask og trygg innføring av nye metoder i sykehus. Nor J Epidemiol [Internet]. 2013Nov.11 [cited 2024Apr.25];23(2). Available from: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/1640