1.
Fure B, Lauvrak V, Arentz-Hansen H, Skår Åse, Ormstad SS, Vang VJ, Frønsdal KB. Metodevurderinger: Kunnskapsbasert beslutningsstøtte på overordnet nivå i helsetjenesten. Nor J Epidemiol [Internet]. 2013Nov.11 [cited 2024Feb.29];23(2). Available from: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/1639