1.
Nerhus KA, Anderssen SA, Lerkelund HE, Kolle E. Sentrale begreper relatert til fysisk aktivitet: Forslag til bruk og forståelse. Nor J Epidemiol [Internet]. 2011Aug.3 [cited 2022Sep.25];20(2). Available from: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/1335