Lande, Britt, Lene Frost Andersen, Anne Bærug, Kerstin Trygg, Kari Lund-Larsen, and Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. “Valg Av Metode for En Landsrepresentativ undersøkelse Av Kostholdet Blant Sped- Og småbarn I Norge - Spedkost Og Småbarnskost”. Norsk Epidemiologi 10, no. 1 (November 5, 2009). Accessed December 3, 2020. https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/513.