Løken, Elin, and Kari Solvoll. “Kan Kostholdsdata Fra Hjerte- Karundersøkelsene I Finnmark, Sogn Og Fjordane Og Oppland Brukes I Analyser Av Andre Sykdommer Enn Hjerte-Karsykdom?”. Norsk Epidemiologi 7, no. 2 (October 26, 2009). Accessed August 23, 2019. https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/401.