Irgens, Lorentz M. “Medisinsk Fødselsregisters Fødsel Og Senere Vekst; Noen Observasjoner Og Refleksjoner Fra Hornet På Veggen”. Norsk Epidemiologi 27, no. 1-2 (October 26, 2017). Accessed June 25, 2019. https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/2395.