Denison, Eva. “Kunnskapsbasert Folkehelse – Eksempel Fysisk Aktivitet”. Norsk Epidemiologi 23, no. 2 (November 11, 2013). Accessed February 25, 2024. https://www.ntnu.no/ojs/index.php/norepid/article/view/1642.