Lande, B., L. F. Andersen, A. Bærug, K. Trygg, K. Lund-Larsen, and G.-E. A. Bjørneboe. “Valg Av Metode for En Landsrepresentativ undersøkelse Av Kostholdet Blant Sped- Og småbarn I Norge - Spedkost Og Småbarnskost”. Norsk Epidemiologi, vol. 10, no. 1, Nov. 2009, doi:10.5324/nje.v10i1.513.